Lika villkor

Allas lika värde

2018-09-29 11:31 #0 av: Loris M

Vad menas med begreppet "Allas lika värde"? Finns det ett likhetstecken mellan "allas lika värde" och "alla är lika mycket värda"? Låt oss reda ut begreppet!

Jag har märkt att det förekommit en del diskussioner om allas lika värde på Ifokus och vi har tidigare haft liknande diskussioner här på sajten där en del verkar ha svårt för begreppet. Jag hoppas att vi kan reda ut det tillsammans. Jag använder begreppet ofta och i artikeln ska jag berätta hur jag uppfattar begreppet "allas lika värde" så får ni andra gärna kommer med inspel. 

När jag skriver "allas lika värde" så tänker jag på de grundläggande mänskliga rättigheter och de lagar,  förordningar, deklarationer, konventioner och internationella överenskommelsen rörande mänskliga rättigheter som Sverige skrivit under. 

Allas lika värde används bl.a. av Förenade nationer (FN). FN bildades 1945 eftersom man såg ett behov efter andra världskriget och förintelsen, massmorden på romer och homosexuella, att stifta en internationell överenskommelse som ska värna om varje individs mänskliga rättigheter och att länder borde ta ett gemensamt ansvar för de enskilda individers rättigheter. Källa

Regeringen skriver på sin hemsida att:

"De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter."

Det betyder att alla människor är lika mycket värda inför lagen. Alla har lika mycket rätt att skyddas av lagen och alla ska behandlas lika oavsett sexuell läggning, hudfärg, status, religion, etnicitet, funktionshinder.... o.s.v.

I FN:s konvention står det bland annat: 

Artikel 6: 1. Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag. Ingen får godtyckligt berövas sitt liv.

Artikel 14: Alla människor skall vara lika inför domstolar och tribunaler. Var och en skall, vid prövningen av en anklagelse mot honom eller henne för brott eller av hans eller hennes rätttigheter och skyldigheter i tvistemål, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en behörig, oberoende och opartisk domstol som upprättats enligt lag.....

Artikel 18: 1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning....

Artikel 26: Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. I detta avseende skall lagen förbjuda all diskriminering och garantera var och en ett likvärdigt och effektivt skydd mot all slags diskriminering, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.....

Det är bara några exempel på vad som menas med allas lika värde och som ni ser det handlar om de grundläggande mänskliga rättigheter och inte vårt eget tyckande. För mig går det inte att likställa allas lika värde med alla är lika mycket värda. Allas lika värde är ett politiskt begrepp och ställningstagande och "alla är lika mycket värda" eller inte lika mycket värda, är mer något subjektivt som var och en av oss kan ta ställning till och ha olika åsikter om. Exempelvis kulturrasister brukar inte tycka att andra kulturer och människor från andra folkgrupper är lika mycket värda som deras egna. Det har de rätt att tycka men eftersom det finns stiftade lagar om rasism och diskriminering får de inte kränka, diskriminera eller angripa dessa personer.

Någon nämnde våldtäktsmän och förfärades över att de omfattas av allas lika värde. Jag vet inte om det är något medvetet eller omedvetet att man missförstår men för min del går det fint att skilja på allas lika värde och det/de som vi själva anser som mindre eller mer värda än andra. Våldtäktsmän är hemska, fega individer som i mina ögon inte är mycket värda. Men de omfattas fortfarande av allas lika värde vilket innebär att de har rätt till vård, till psykolog, rätt till att bli behandlade med respekt (i fängelse t.ex.), rätt att inte bli kränkta, rätt att uttrycka sin åsikt. D.v.s. de har fortfarande samma rättigheter som vi andra och t.o.m. rätt att behandlas som oskyldiga tills något annat bevisats. 

Det skulle vara bra om vi kunde hjälpas åt att sprida kunskap och bidra till att begreppet tolkas rätt och förstås.  Hänvisa gärna till artikeln om ni stöter på någon diskussion om allas lika värde där någon verkar missuppfattat vad det står för! 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor Bokcirkel och Multikulturellt 

Anmäl
2018-09-29 11:40 #1 av: Magi-cat

Bra artikel, tack! Blomma 

Peace

Anmäl
2018-09-29 12:50 #2 av: vallhund

Du får gärna lägga in artikeln på https://multikulturellt.ifokus.se/ Blomma

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2018-09-29 13:02 #3 av: [NeferNefer]

Mycket bra artikel HjärtaBlommaRegnbåge

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2018-09-29 13:03 #4 av: Loris M

#2 Jag tror att du läser mina tankar Vallhund! Har tänkt göra det faktiskt. SkrattarBlomma

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor Bokcirkel och Multikulturellt 

Anmäl
2018-09-29 13:11 #5 av: Loris M

#1 #3 Tack! Hjärta

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor Bokcirkel och Multikulturellt 

Anmäl
2018-09-29 16:29 #6 av: Magi-cat

Du får gärna lägga den som artikel på Kulturtant också. Glad

Peace

Anmäl
2018-09-29 16:31 #7 av: Loris M

Bra, då gör jag så! Blomma

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor Bokcirkel och Multikulturellt 

Anmäl
2018-10-06 15:05 #8 av: Novachan

Var bra att denna artikel skrev, dels hur ämnet kan tolkas och hur sajtvärden ser och tolkar det.

Anmäl
2018-10-06 15:13 #9 av: Calcifer

Alla människor i världen föds med samma värde. Sen är det såklart deras egna val som leder till hur åtminstone jag klassar dem. Naturligtvis tycker jag inte en våldtäktsman och hans offer har samma värde. Men inget barn föds med ondska i hjärtat.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2018-10-09 17:39 #10 av: wildfire

Håller med en bra artikel men är verkligen alla lika värda ? det är en fråga som känns hemsk för mig att ställa för sunda förnuftet säger alla är och jag vill se en fin oskyldig värld där allt målas vackert för alla att få plats i men så kommer vi till :

Någon nämnde våldtäktsmän och förfärades över att de omfattas av allas lika värde. Jag vet inte om det är något medvetet eller omedvetet att man missförstår men för min del går det fint att skilja på allas lika värde och det/de som vi själva anser som mindre eller mer värda än andra.

Jag kan inte skilja så fint som du Loris på det här, jag önskar att jag kunde men det sätter stopp i mig jag kan bara inte. Varför skulle man missförstå medvetet det är fakta som skrivs eller hur ? jag utgår från att du har fakta Skämtar

Våldtäktsmän är hemska, fega individer som i mina ögon inte är mycket värda. Men de omfattas fortfarande av allas lika värde vilket innebär att de har rätt till vård, till psykolog, rätt till att bli behandlade med respekt (i fängelse t.ex.), rätt att inte bli kränkta, rätt att uttrycka sin åsikt. D.v.s. de har fortfarande samma rättigheter som vi andra och t.o.m. rätt att behandlas som oskyldiga tills något annat bevisats. 

Ja det har dom TYVÄRR men dom borde inte ha något alls bara buras in och släng bort nyckeln så är vi av med domArg det gäller allt kriminellt så som terror med mera alla ska stoppas och in i bur utan några som helst rättigheter för dom har inte lika värde som människa och kommer aldrig någonsin att ha.


Anmäl
2018-11-03 17:51 #11 av: wildfire

jag fick aldrig vara med Ledsen ni frös ut mig 


Anmäl
2018-11-04 04:43 #12 av: wildfire

Dom ska det stå i 11.lika värde gäller tyvärr inte alla det har jag fått smaka på den sura vägen.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.