2016-03-28 19:14 #0 av: Loris M

"Kvinnor och män reagerar olika på behandling, men experimentell forskning sker i huvudsak på handjur och hanceller. Förbättringar sker dock och nyckeln till mer jämställd vård verkar vara kunskap och information. Unga läkare är öppna för köns- och genusaspekter inom hälsa och sjukvård.

Under det senast decenniet har vården i Sverige blivit mer jämställd, men än finns mycket kvar att göra. Det konstaterar Jämställdhetsutredningen som överlämnade sitt betänkande till regeringen i december 2015. Till exempel har män fortfarande större chans än kvinnor att få vård på en strokeenhet när de drabbats av stroke. Inom cancervården kvarstår vissa könsskillnader, inom hjärtsjukvården likaså."

Källa