2016-03-28 20:04 #0 av: Loris M

En läsvärd skrift från SFQ (Sveriges förenade HBTQ-studenter) där vanliga HBTQ-begrepp förklaras men tyngdpunkten ligger på studenters upplevelser. 

"Avslöja heteronormen" är en kampanj som startades året 2011 på Göteborgs universitet och Chalmers med anledning av att många studenter kontaktade Håbeteku för att berätta om heteronormativa inslag på deras utbildningar. Håbeteku fattade beslutet att sammanfatta dessa studenters berättelser i denna skrift för att uppmärksamma hur heteronormen påverkar utbildningen.

En liten del av en av berättelserna: 

"När jag började läkarprogrammet hösten 2010 så blev jag addad på Facebook av en person. Jag hade ett foto på min sambo i albumet där; och det var antagligen så hen fick reda på att jag var gay. Hen satte första veckan i skolan igång med att sprida ut över hela klassen att jag var gay, ett utpekande som jag definitivt inte upplevde som behagligt: att få mitt privatliv uthängt till allmän beskådan inför människor jag inte kände, och som definitivt inte verkade vänligt inställda var direkt obehagligt"

Direkt länk till skriften!