2016-03-29 08:37 #0 av: Loris M

"Högutbildade och forskare som invandrat till Sverige har ofta lågkvalificerade jobb här. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. En orsak är att det tar lång tid för många av dessa högutbildade att få ett jobb i det nya landet, säger Olof Åslund på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau.

– En del har kanske inte arbetat i yrken som motsvarar deras utbildning under en period av olika skäl. Sen tar det lång tid innan man kommer in på den svenska arbetsmarknaden./.../

Av de utlandsfödda som har lågkvalificerade jobb har elva procent en lång eftergymnasial utbildning eller en forskarutbildning. Motsvarande siffra för inrikesfödda personer är tre procent.

Det är ett gap som är större än i andra länder, säger Olof Åslund som tror att en möjlig förklaring är att vi har haft större flyktinginvandring än arbetskraftsinvandring, till skillnad från till exempel Kanada och USA. Men även diskriminering spelar in, säger han."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6398877