2016-03-30 17:31 #0 av: Loris M

Har du någonsin blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på arbets- eller bostadsmarknaden? Eller i några andra offentliga verksamheter?  P.g.a. vad i så fall?