2016-03-31 18:16 #0 av: Loris M

"2014 lämnades en afrofobirapporttill regeringen, där det framgick att hatbrotten mot afrosvenskar ökat med 24 procent på bara fyra år.

Ändå visar Brottsförebyggande rådets senaste rapport omhatbrottsstatistik att det fortfarande bara är åtta procent av alla hatbrottsanmälningar med afrofobisk karaktär som personuppklaras.

Men den institutionella och strukturella rasismen återkommer inte bara i hatbrottsstatistiken utan även i vårt svenska skolväsende.

För några dagar sedan kunde man i en video inspelad på Kärrtorps gymnasium höra hur en lärare uttrycker att han är rasist framför sin klass och att han använder ”n-ordet” när han talade om president Barack Obama. Flera elever ska också ha vittnat om att läraren vid tidigare tillfällen har talat om att ”svenska” elever är smartare och att invandrare inte borde få rösta."

Källa

Skribenten är lärarstudent och religionsvetare och menar att vi oftast reagerar på liknande händelser med avsky och avståndstagande. I bästa fall blir lärare avskedad och då kan vi betrakta händelsen som avklarad. Men enligt henne är det snarare så att händelsen vittnar om strukturell rasism och att det saknas ett kontinuerligt antirasistiskt värdegrundsarbete bland verksamma lärare och skolledare. Händelsen är varken unik eller sällsynt. En del barn får lära sig att Carl von Linné enbart var en ”botanisk hjälte” medan andra även får lära sig att han delade upp människor utifrån raser och tillskrev dem olika människovärde. Hon menar också att det saknas kompetenta lärare som kan inse att visa begrepp är problematiska och borde ersättas med andra.

Vad tycker du? Håller du med skribenten att det pågår en strukturell och institutionell rasism i det svenska skolväsendet?