Genus, feminism och jämställdhet

Positiv särbehandling - rätt eller fel?

2016-04-05 20:52 #0 av: Loris M

Vad tycker ni? Rent juridiskt är det tillåtet men jag tänker mer vad ni har för åsikter om det. Är det bra med positiv särbehandling och i så fall varför? 

Enligt DO: 

"Det kan det under vissa förutsättningar vara tillåtet för en arbetsgivare att vid beslut om anställning ge företräde för personer ur det underrepresenterade könet, så kallad positiv särbehandling. För att positiv särbehandling ska vara tillåten måste åtgärden respektera de begränsningar som EU-domstolen uppställt i sin praxis." Källa

Vilket innebär att positiv särbehandling kan användas när två sökande har nästan samma meriter. Personens kön får inte vara avgörande. Ibland kan jag tycka att det går för långt och att man för ensidigt fokuserar på procentsatser som om det skulle lösa det mesta. 

Det här kunde vi läsa i december förra året:

"Kvinnor som går it-utbildningar ska få sina studielån avskrivna. Så lyder ett av de förslag som Digitaliseringskommissionen i dag la fram i ett betänkande till it-minister Mehmet Kaplan, MP. Tanken är att förslaget ska fungera som en morot för att locka kvinnor till landets it-utbildningar." Källa 

Detta för att det enbart är ca 15% kvinnor som söker till högre IT-utbildningar och de vill uppnå 30% . Dessutom ska deras bidragsveckor från CSN nollställas och de kan läsa en annan utbildning om de så vill. Fint! Men det här är ett kostsamt förslag och hur gör vi med alla andra yrken med ojämn könsfördelning? Som ett exempel, drygt 96% av de som jobbar på förskolan är kvinnor. Ska män som läser till förskollärare också få sina lån avskrivna? Blir allting (eller något) bättre då?

Så här säger systemutvecklare och grundare till Genews.io om ovanstående förslag: 

"– Jag läste en artikel som handlade om att hälften av alla kvinnor i it-branschen lämnar i förtid på grund av en fientlig arbetsmiljö. Att fixa en jämställd utbildning är en förutsättning för att arbetsmarknaden ska bli bättre men jag tror inte att det är självsanerande. Det är ju som i skolan, när två stökiga killar fick sitta bredvid en skötsam tjej. Det var ju inte bra för henne. Och de ska inte vara upp till underrepresenterade kvinnor att skapa en bättre arbetsmiljö, säger Olga Stern."  Källa

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-06 15:09 #1 av: [Torahzen]

Jag kan tänka mig fall där det är lämpligt. Frågan är  - positivt för vem? 


Anmäl
2016-04-06 18:50 #2 av: [TanatosNyx]

Är det inte bättre att man väljer utefter sina intressen än undermedvetet mutas med pengar? T.ex. genom att få sitt lån avskrivet, det lockar nog en och annan med snäv ekonomi, men hur bra blir det då i längden?

Applicera det i någon ömtålig verksamhet i stället för IT, säg t.ex. inom omsorgen. Ajajaj jag ser problem!

Sen tycker jag att det skapar klyftor. Jag har riktigt svårt att se positivt på detta. Är dock öppen för inputs.

"Ingen är så fattig att man inte har råd att visa andra kärlek och omtanke"
/TanatosNyx - Sajtvärd på Gravid iFokus

Anmäl
2016-05-28 09:48 #3 av: Loris M

Ett annat exempel av positiv särbehandling....

"I dag står tio procent av de svenska skolorna för mottagandet av hälften av alla nyanlända elever. Samtidigt är det flera hundra skolor som inte tar emot några alls. Och skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor är stora. /.../

I dag presenterade regeringen tillsammans med de borgerliga partierna ett nytt lagförslag. För att motverka segregation i skolorna kommer det nu bli möjligt för friskolor med kö att ta emot nyanlända, genom att ha en särskild kvot vid på fem procent vid intagningen. Det står dock skolorna fritt om de vill använda sig av möjligheten eller ej"

Källa

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-05-28 13:43 #4 av: landsbygdsbo

Positiv särbehandling av en grupp innebär alltid negativ särbehandling för en annan grupp.

Vilket jag principiellt är emot.

Alltså ingen diskriminering, vare sig positiv eller negativ !!!Nörd

Samtidigt så kan man konstatera att gymnasieskolor med fotboll, hockey eller bandyinriktning utan vidare sållar bland de ansökande vad det gäller deras kunskap i de olika sporterna. Det accepteras utan vidare. Men skulle en skola specialisera sig på matematik, fysik eller språk och sålla bort de elever som inte når upp de högt ställda krav då börjar det mullras om diskriminering.

Kan någon förklara varför

Anmäl
2016-05-28 15:59 #5 av: [NeferNefer]

Så länge de fortsätter med inkvotering, särbehandling, av män till högre poster, styrelser etc så är jag helt för kvotering av kvinnor samt andra underrepresenterade grupper. Nörd

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-05-28 16:06 #6 av: landsbygdsbo

# 5

tillsättande av styrelser, förtroenderåd får egentligen bara tillsättas av röstmajoritet vid årsmöten. Att gå in och "talla" på den principen är en inskränkning i demokratins grundvalar.

Oavsett om det gäller en liten förening, politisk församling eller ett AB;s styrelse.

Och varför ska en person ha företräde bara för att denne är man, kvinna, färgad eller inte? Det är meriter och meriter allena som ska vara avgörande.

Nu är ju en ändring p g Kvinnor är väl i majoritet vad det gäller högskoleavslutningar så då dröjer det ngr år så kommer de vara i majoritet på motsvarande poster i samhället. Det finns väl redan idag kommuner där chefer som är kvinnor har högre genomsnittslön än sina manliga kollegor..

Anmäl
2016-05-28 16:21 #7 av: [Torahzen]

Eftersom det har varit total mansdominans så gör det inget om det slår över att tag och blir kvinnodominans för att sedan ha balans.


Anmäl
2016-05-28 16:37 #8 av: landsbygdsbo

#7

Absolut!!

Har tjejerna högre kompetens så ska de ha jobben.

Ingen negativ särbehandling...

Anmäl
2016-05-28 16:41 #9 av: [NeferNefer]

#8: Jag vill hänvisa till mitt inlägg nummer 5 ...

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-05-28 17:17 #10 av: landsbygdsbo

#9

Varför väljs idag fler män än kvinnor in i AB;s styrelser?

1. Fler män än kvinnor har idag adekvat kompetens

2 Fler män än kvinnor har de egna aktieandelsresurser som ofta krävs för att bli aktuell för en post

Den dag dessa 2 punkter utjämnas så kommer även posterna fördelas jämnare.

Vad det gäller politik så kommer kvinnorna starkt där, men är ofta inte beredda att satsa fult ut, man prioriterar oftare familj o förhållande.

Därför finner man oftare kvinnor på "mjuka" poster än på de verkligt tunga posterna.

För det finns väl ingen som hävdar att vare sig män eller kvinnor är bättre lämpade till att leda.

Anmäl
2016-05-28 17:31 #11 av: [Torahzen]

Varför har mer män blivit invalda från början? Jo män väljer män.


Anmäl
2016-05-28 17:33 #12 av: [NeferNefer]

Det finns gott om kvinnor med rätt kompetens. Om de män som tillsätter andra män inte har sådana kvinnor bland sina närmaste vänner kan de exempelvis gå in på https://rattviseformedlingen.se/om-oss/

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-05-28 17:47 #13 av: [NeferNefer]

http://www.svd.se/latt-att-fastna-i-styrelsefallan

Satish Sen har kunnat konstatera att det är långt ifrån ovanligt att våra svenska bolagsstyrelser hamnar snett. Genom åren har han och kollegan Bengt Lejsved kommit i kontakt med ett stort antal dysfunktionella styrelser - så många att det nu resulterar i en hel bok om just styrelsefällor.

– Det klart vanligaste problemet är att en styrelse är alltför homogen, med ledamöter med samma yrkesmässiga och kulturella bakgrund. Det gör att styrelsen tappar sin dynamik och inte blir lyhörd för omvärldsförändringar. Här är det väldigt viktigt att ägarna, ofta i samarbete med styrelseordföranden, gör sitt jobb och ser till att styrelsen förnyas, säger Satish Sen.

http://www.va.se/nyheter/2013/03/28/styrelse-utan-kvinnor-ekonomiskt-oforsvarbart/

De bolag som har kvinnor i styrelsen kan inte enbart stoltsera med bättre jämställdhetssiffror även lönsamheten är bättre.

En ny studie som i veckan publicerades i "International Journal of Business Governance and Ethics" visar att kvinnor är mer benägna att samarbeta, fatta beslut utifrån fler perspektiv och att se fler möjligheter - egenskaper som är viktiga vid styrelsearbete.

http://www.hrnytt.se/Personal/34833_Jaemstaelldhet

Det finns många skäl att jobba för jämställda ledningsgrupper. Ett av dessa är att företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen gör högre vinster än andra. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av revisionsjätten EY.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-05-28 18:53 #14 av: landsbygdsbo

Men det är väl ändå inte styrelsen som väljer sig själva, det är väl stämman, då är det väl den som är dysfunktionell.

Och vill ägarna ha en viss grupp i styrelsen så ska ägarna ha den rätten.

vill folket ha en viss typ i ledningen för riksdag, kommun o landsting så är det väl deras demokratiska rättighet att välja denna eller?

Anmäl
2016-05-28 19:01 #15 av: [NeferNefer]

Valberedningen föreslår kandidater. Om det bara är män i valberedningen är risken överhängande att det bara är manliga kandidater som föreslås, och det är dem de röstberättigade har att välja mellan.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-05-28 19:13 #16 av: landsbygdsbo

#15

Valberedningen föreslår dem som de anser vara lämpliga. Stämman förkastar eller konfirmerar det valet. Stämman kan själva lyfta fram namn till stämman som man sedan röstar på eller ner.

Valberedningen hämtar sina namn ur den grupp som man känner sedan tidigare.

Består den gruppen till 80% av män så är det naturligt om minst den andelen slår igenom i styrelsen. det är inte dysfunktionellt, det är logiskt o demokratiskt.

Speciellt bolagsstyrelser tillsätts via det kontaktnät som finns mellan de befintliga styrelseproffsen. Att män totalt dominerar där gör att man även dominerar styrelserna.

När kvinnor agerar på detta spelplan i lika stor utsträckning som män, då får man styrelseposter därefter.  Så som det ska vara.

Skulle jag ha aktier i ett bolag där man kvoterar in istället för att låta meriter avgöra skulle jag nog sälja illa kvickt.

Anmäl
2016-05-28 19:19 #17 av: [NeferNefer]

Jag köper helst aktier i företag som är mer jämställda, för de har bättre lönsamhet än såna som är totalt mansdominerade.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-05-28 21:57 #18 av: landsbygdsbo

Nja nu handlar det ju inte om lönsamhet, bara. Det handlar ju om långsiktighet, risk och spekulation.

Men du menar på fullaste allvar att företag med 50/50 fördelning i styrelsen är lönsammare.

Kan du ge några exempel

Stämmer det så är det ju inte otänkbart att jag flyttar...

Anmäl
2016-05-28 22:38 #19 av: [NeferNefer]

#18: Nja, du får nog läsa på själv. Jag är inte här för att serva dig. Jag sköter mina egna affärer. Det känns dessutom som att du har din uppfattning klar för dig redan och det skulle vara slöseri med min tid att försöka övertyga dig om något. Den tiden lägger jag hellre på sånt som intresserar mig.

Sen undrar jag var nånstans i tråden jag säger något om 50/50? Var har du fått det ifrån? Nej, du behöver inte svara. Jag ville bara poängtera att det är något som du själv pratar om, inget som jag har nämnt. Och nu har jag sagt det.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-05-28 22:48 #20 av: landsbygdsbo

#19

Jag synade din bluff..

För skulle det vara så,  skulle dessa stiga som raketer......

När det gäller affärer och placeringar handlar det inte om åsikter utan fakta.

Men som sagt ditt påstående är en bluff...ellerFunderar

Anmäl
2016-05-28 23:12 #21 av: [NeferNefer]

SkrattarDet trodde du skulle funka, va?

Jag vet inte riktigt vilket det är: antingen vill du verkligen veta, eller också vill du bara tjafsa.

Om du verkligen vill veta, så kan jag berätta att jag har gjort min läxa grundligt. Jag har läst på noga inför mina placeringar och fortsätter följa dem för att göra ändringar närhelst det behövs. Om du tror att jag tänker sitta här och ge dig gratistips så ska du få ett bra sådant av mig: gör din egen läxa, studera de företag du är intresserad av själv. Om du inte kan det så kan jag bara föreslå att du kontaktar någon som kan placera pengarna åt dig mot en ersättning. Men gratis aktietips ger jag inte ut.

Vill du tjafsa, så får du gärna göra det men jag hoppar av diskussionen med dig nu. Jag tror nämligen inte att den leder någonvart för min del. Nu får du dansa själv. 

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2016-05-28 23:36 #22 av: landsbygdsbo

Tydligen.

För marknaden tar inga hänsyn vare sig sociala eller feministiska.

Har du en resurs som är eftertraktad, ja då har du ett värde.

och värdet är det värde eventuella spekulanter är beredda att investera.

Så i vilka "jämställda" företag spekuleras det i?

Och när det gäller avkastningen så är det naturligtvis inte bara utdelningen vi talar om, det är naturligtvis, och främst börsutvecklingen det gäller.

Självklart ska alla ha möjlighet att utvecklas. allas resurser ska användas. Men en diskriminering vid tillsättande av förtroendeposter är fel väg att gå. Där ska meriter vara avgörande.

Anmäl
2016-05-28 23:42 #23 av: landsbygdsbo

#21

Det är ju inga problem, gå in och se på vilka bolag som haft bäst utveckling på börsen, kolla sedan vilka av dem som har mer än 4 kvinnor i ledningskruppen.

Där har du dina jämställda bolag

jämför sedan med dem som har 2 eller mindre kvinnor i sina ledningsgrupper

Vilka är flest och vilka har bäst utveckling.?

Siffror svart på vitt, inget spekulerande ......

Anmäl
2016-06-01 11:53 #24 av: [helga21]

Då jag själv suttit i en jämställdhetskommitté och kvoterat in manliga fritidspedagoger så anser jag det vara rätt.

Anmäl
2016-06-01 14:55 #25 av: landsbygdsbo

Ja det är klar du gör.

Men om jag hävdar att vi aldrig får acceptera diskriminering, ja då ställer de flesta upp.

Och positiv särbehandling innebär de facto samtidigt negativ särbehandling av ev annan grupp lika med diskriminering.

Och jag är av princip emot allt vad diskriminering innebär. Det är alltså inte du?

Anmäl
2016-06-01 17:18 #26 av: [helga21]

# 25 Om det är mig du avser så är jag för positiv särbehandling för att nå ett mål. Jag vill också väldigt gärna att de ska kvotera in kvinnor i olika styrelser inte enbart statliga utan även i det privata näringslivet också. Det är nämligen så att män väljer män.

Anmäl
2016-06-01 17:36 #27 av: [Torahzen]

#25 så du tycker det är okej med att ha icke jämställda styrelser istället för att rätta till det till jämställda genom metoden positiv särbehandling? Det faktum att kvinnor har särbehandlats negativt är inget argument du bryr dig om???


Anmäl
2016-06-01 20:04 #28 av: landsbygdsbo

#26, du är alltså för diskriminering för att nå ett uppsatt mål? Ja den är ju din inställning. Jag accepterar inte diskriminering så...

#25

Kvinnor har diskriminerats.

Men idag så ser man början på en utveckling där kvinnor dominerar på högskolorna. Vilket alltså kommer att leda till samma sak som när männen dominerade skolorna.

En förändring på g alltså vad det gäller könsfördelningen. Eftersom först mellanposterna kommer att fördelas efter koptens. Och ur kadern på mellannivå hämtas sedan toppkandidaterna.

Styrelserna avspeglar bara situation varur de hämtar folk. Domineras den gruppen av män så ska även styrelserna domineras av män. Men som sagt, ser man på högskolorna så blåser en förändringens vind.

Och lika lite som jag accepterar att män ska diskrimineras för att få en jämn könsfördelning så , lika lite kommer jag att acceptera att kvinnor ska utsättas för amma sak när kvinnorna dominerar på mellannivåerna.

Anmäl
2016-06-02 09:22 #29 av: Loris M

#28 Det var ett intressant sätt att tänka. Jag tolkar det du skriver som: "Ja, ja, kvinnor diskrimineras lite. Vi ska inte acceptera det men som tur är håller det på att vända då kvinnor dominerar på högskolor. Det kommer att jämna ut sig så småningom". Ungefär så. Sen att det med den här takten tar kanske 50 år innan vi blir jämställda är inte lika viktigt. Särbehandling kan just skynda på den tröga processen. 

Vad gäller att kvinnor dominerar på högskolorna, kan ju diskuteras. Det stämmer att allt flera kvinnor läser på högskolan, men det är inget nytt fenomen. Var annan kvinna läser vidare på högskolan och bara var tredje man, enligt en rätt så färsk statistik. Men 75% av professorer är män. Hur kommer det sig? För att män är duktigare? Knappast! De är bara duktigare på att armbåga sig fram och att överskattar sin egen förmåga medan kvinnor underskattar sin. Vilket så klart är en fördomsfull slutsats från min sida utan vetenskapliga bevis, men baserat på erfarenhet. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-06-02 10:02 #30 av: [Torahzen]

Jag håller med dig Loris. Glad


Anmäl
2016-06-02 10:11 #31 av: landsbygdsbo

#29

Oavsett om det är en man eller en kvinna som söker en tjänst ska den med bäst meriter , bäst kompetens ha tjänsten. Det är grundregeln i min värld.

Att diskriminera någon oavsett om det gäller kön, etnisk härkomst eller sexuell läggning är mig främmande.

Positiv särbehandling är alltid detsamma som negativ särbehandling. Alltså diskriminering.

Om män är bättre på att sälja in sig, så är det absolut inte en grund att införa diskriminering.

Bättre är väl då att lära alla att sälja in sig.

Att medelst lagstiftning gå in o talla på hur AB.n, politiska partier, föreningar tillsätter sina styrelser är att släppa in getter i köksträdgården, de har inte där att göra. Men det menar jag att politiker ska inte lägga sig i demokratiska processer.

Medlemmarna/delägarna ska själva bestämma vem som ska förvalta deras resurser.

Anmäl
2016-06-02 20:18 #32 av: Hayabusa

Positiv & negativ särbehandling:

http://www.svd.se/att-slacka-brander-med-blomspruta/om/flyktingarna-och-bostadsbristen

Anmäl
2016-06-02 21:01 #33 av: landsbygdsbo

#32 just precis, två sidor av samma mynt.

Du kan inte få det ena utan att samtidigt acceptera det andra. Därför avstår jag och tar avstånd från det myntet.

Ja, ställ frågan bland de bostadssökande om de accepterar att nyanlända ska få tränga sig före i kön.

Svaret blir nog givet....

Anmäl
2016-06-02 21:37 #34 av: Hayabusa

#33 Ja, hur man än vänder & vrider på myntet så kvarstår frågeställningen. För övrigt håller jag med dig om att framtiden tillhör kvinnorna. Det finns många tecken på det, anser jag. 

Anmäl
2016-06-02 22:08 #35 av: landsbygdsbo

#34

Ja frågan kvarstår, är man för eller emot diskriminering.

Ingenting är statiskt.

Maktpositioner ändras, förutsättningar ändras. Men kan vi vara så rättvisa så att inga diskrimineras är det bra.

Anmäl
2016-06-02 22:10 #36 av: Hayabusa

#35 Så är det - inget är så konstant som förändringar.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.