2016-04-09 11:40 #0 av: Magi-cat

Finland får nu en könsneutral äktenskapslag!

"Det innebär att ett par som lever i ett registrerat parförhållande kan ändra statusen till ett äktenskap bara genom att meddela myndigheterna, och kutymen med registrerade parförhållanden upphör..

/.../

Lagen om könsneutrala äktenskap leder inte automatiskt till kyrkbröllop, kyrkan får fortsättningsvis själv välja vem den välsignar.

I dagsläget kan par av samma kön registrera sin relation och de har samma juridiska rättigheter som gifta par.

Det som ändrar i och med den nya lagen är rätten till adoption och gemensamt efternamn.

Som det är nu kan endast den ena parten i ett registrerat parförhållande adoptera och paret måste anhålla om att få använda samma efternamn."

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/08/konsneutrala-aktenskapslagen-stadfast