2016-04-14 19:36 #0 av: Loris M

Undervisningsråd på Skolverket har en viktig poäng här (i artikeln nedan) tycker jag. Trakasserier och våld uppstår inte över en natt ur tomma intet. De handlar oftast om att lärarna tolererat eller blundat för sådant som inte är okej.  

"— Det börjar sällan med trakasserier eller våld. Ofta har något brustit långt tidigare, säger Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket och expert på värdegrundsfrågor.

En lärare går genom en korridor i en högstadieskola. Hon hör hur någon ropar »jävla hora« precis när hon passerar, men hon orkar inte ta konflikten där och då. Eleverna är många och hon är ensam i korridoren för tillfället. Dessutom behöver hon skynda sig till klassrummet för att förbereda sin lektion.

Det är så här det kan börja, enligt Hugo Wester.

— Om inte vuxenvärlden reagerar på grovt språk, kan det bli normaliserat, och gradvis kan även hot, trakasserier och våld bli accepterat."

Källa