2016-04-30 14:28 #0 av: Loris M

Rättviseförmedlingen har gjort en intressant undersökning och tittat på vilka som får mest utrymme (genom medverkan) i svenska lokala tidningar. 65% är män och bara 7% har utomeuropeisk bakgrund. 

"– Vi på Rättviseförmedlingen vet att det inte behöver se ut så här. En vanlig ursäkt är att man bara speglar verkligheten, men just lokalnyheter handlar ofta om medborgarnas vardag och har därför särskilt goda förutsättningar att inkludera fler, säger Seher Yilmaz, ordförande för Rättviseförmedlingen.

Personer med utomnordisk bakgrund borde medverka ungefär dubbelt så ofta för att motsvara sin andel i befolkningen. Andelen befolkning som har bakgrund utanför Norden varierar mellan de olika tidningarnas bevakningsområden, men totalt sett har 14,9 procent av befolkningen i tidningarnas bevakningsområden utomnordisk bakgrund. Kvinnor med utomnordisk bakgrund är särskilt frånvarande och utgör bara 2,2 procent av de som medverkar i artiklarna."

Källa