2016-05-10 20:12 #0 av: Loris M

Stockholms universitet (Specialpedagogiska institutionen) arrangerar årligen "Specialpedagogikens dag" där de bjuder in föreläsare och forskare från hela landet och även internationella forskare. UR brukar vara med och spela in föreläsningarna och nu finns de tillgängliga på URplay. 

I år var temat "Nyanlända och lärande" och jag var med och lyssnade på flera väldigt inspirerande föreläsningar. En av dessa var var föreläsning om den svenska arbetsmarknads politiken och den många gånger tröga, byråkratiska och ologiska vägen som invandrade måste ta sig igenom innan de kommer ut till arbetsmarknaden. 

"Sam Yildirim är utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen i Stockholm. Här berättar han om framgångsrika satsningar för att snabbare hjälpa flyktingar att matcha sin kompetens med befintliga jobb på den svenska arbetsmarknaden. Han reder ut vedertagna begrepp som nyanländ, flykting, invandrad, etablerad, integrerad och svarar på frågan: Vad vore Sverige utan invandring?" 

Här kommer ni till videon!

Videon är bara 39 minuter lång och värd att se, tycker jag. Yildirim ritar upp ett trappsteg bl.a. för att visa hur många (och vilka) steg invandrade måste ta för att slutligen komma ut på arbetsmarknaden och att denna process är helt omvänd för en infödd svensk. Rätt så intressant!