2016-05-16 18:26 #0 av: Loris M

Under veckan kommer SVT att ta upp ämnet diskriminering på högskolan. Bra!

"Fatemah vill vara anonym och heter egentligen någonting annat. Hon har för första gången valt att berätta om den diskrimineringen som hon har upplevt under sin treåriga utbildning på grund av sin etniska tillhörighet och religion.

Vi ska också berätta vilka orsaker som gör att människor inte vågar anmäla trots att de blir diskriminerade i samhället. Samt pratar med ansvariga personer som bekräftar de dolda siffror om diskriminering som finns i hela landet"

Källa

Det ska bli intressant att läsa vad de hittat. Det finns en ganska ny avhandling skriven av Zahra Bayati med titeln "Den andre" i lärarutbildningen och den rekommenderar jag för er som är intresserade av utbildning och högskolan. Hon har intervjuat unga kvinnor med utländsk bakgrund som alla läser till lärare.

Via den här länken kommer ni direkt till avhandlingen och kan läsa bl.a. det här:

"Under studiens gång utmärker sig tystnader som på samhälls-, struktur- och aktörsnivå omger den pluralistiska sammansättningen av lärarutbildningen. Detta innefattar också tystnader kring de icke-vita/rasifierade svenska studenternas studievillkor, studenter som tvärtemot sina förväntningar erfar exkludering och diskriminering i lärarutbildningen; något de förklarar med de stereotyper som finns om ”dem” i både samhället och utbildningen. Studien visar dessutom på att den befintliga lärarutbildningen med sin eurocentriska och monokulturella kunskapskonstruktion inte förbereder de blivande lärarna för det samtida pluralistiska samhället. Samtidigt framträder även överskridande diskurser, uppburna av aktörer med olika etnisk bakgrund som genom motstånd och vardagsantirasistiska handlingar kämpar för en lärarutbildning passande dess demokratibefrämjande anspråk"