2016-06-06 09:45 #0 av: Loris M

Sedan  januari förra året finns ett nytt tillägg i diskrimineringslagen som handlar om tillgänglighet. Vilket innebär att bristen på tillgänglighet som skapar hinder i omgivningen för personer med funktionsnedsättningar kan betraktas som diskriminering. Det är så klart  väldigt bra och positivt, men lagen har också kritiserats för sina många undantag. Bl. a. gäller undantaget: 

"För företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster. (Gäller bara området varor och tjänster)" Källa

I praktiken innebär det att 90% av företag inom handel, restaurang- och hotellbranschen inte påverkas av förbudet. Hur tänkte de här egentligen? Funderar Det kan så klart skapa stora problem för många och kan yttra sig på följande sätt:

"Josefin, 35 år och boende i Örkelljunga, är ishockeyentusiast men får trots sitt stora intresse sällan biljetter till Rögle BK:s hemmamatcher i elitserien på Lindab arena i Ängelholm. Trots att 800 nya sittplatser tillkom på arenan vid förra sommarens ombyggnad blev det inte en enda ny rullstolsplats utöver det redan befintliga 20-talet som innehas av personer med seriekort och därför ständigt är upptagna /.../ 

De är bara några exempel på hur det ser ut i ett samhälle där jämlikhet och rättvisa fortfarande i alltför hög grad är politiska honnörsord. Rättigheterna för personer med funktionsnedsättning enligt LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – har genom Försäkringskassans allt snävare tillämpning medfört att många människor har förlorat livsavgörande insatser. Kostnaderna under de senaste tio åren har förvisso ökat kraftigt och en utredning har i dagarna tillsatts för att se över lagen. Enligt direktiven ska ”förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i stödinsatser finansieras med besparingar i assistansersättningen.” Ett alltför stort fokus på kostnadsbesparingar riskerar att särskilt utsatta grupper ställs mot varandra. Det är knappast den aktiva fördelningspolitik som lagen syftade till enligt förarbetena."

Källa