Övrigt

Det öppna vetenskapssystemet

2016-07-31 13:54 #0 av: Magi-cat

...eller bristerna i det.

Alla bör självklart få ta del av vetenskap och forskningsresultat, men idag kontrolleras tyvärr forskningsresultaten av ett fåtal mycket lönsamma vetenskapsförlag. Men det finns hopp om förändring.
Den 27 maj togs glädjande nog ett beslut av EU mot ett öppnare vetenskapssystem.

Varför är öppenhet fundamental i ett demokratiskt samhälle? (från artikeln)

"Att forskning som finansieras av skattemedel ska vara tillgänglig för alla är en demokratifråga, som har stöd i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Öppen vetenskap gynnar spridning och användning av forskningsbaserad kunskap i samhället, ökar möjligheterna till innovation och under­lättar för alla att kunna ta del av nya rön."

"I dag kontrolleras forskningsresultat av ett fåtal mycket lönsamma vetenskapliga förlag. Offentligt finansierad forskning är därmed inte tillgänglig för dem som betalt för den eller för alla som kan ha använd­ning av resultaten. "

"Att sakna tillgång till den senaste forskningen leder till sämre beslutsunderlag och därmed till att myndigheter, organisationer och politiker riskerar att fatta rentav ovetenskapliga beslut."

Nu finns också som en del i Öppen Vetenskap, Open Access, vilket bl.a. innebär att alla ska få tillgång till forskningsresultat.
En snabbt växande del är medborgarforskning, Citizen Science, där allmänheten deltar genom att samla in och analysera data. På så sätt kan alla vara med och bidra och lära sig om forskning, samt att det gynnar öppenhet och delaktighet.

(Debattartikel av bl.a. ordföranden i Svensk Biblioteksförening)

http://www.svd.se/alla-bor-fa-ta-del-av-vetenskapen

Bra utveckling, men jag förstår nästan inte att det fått gå så här långt.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-07-31 14:06 #1 av: Magi-cat

"Publicering i en vetenskaplig tidskrift omges av särskilda regler. Forskare får till exempel ingen betalning för inskickade bidrag. De ger också ofta förlaget ensamrätt på artikeln under all framtid. Och en viss tid råder ett embargo: det vill säga, artikeln får bara läsas inom tidskriftens egen ram. Den säregna marknaden har gjort att förlagen kunnat göra rejäla prishöjningar. Situationen i Lund, med en tredubbling på tio år, återspeglas också nationellt. Affärsmetoderna har väckt en storm av kritik i högskolevärlden.

– Deras avgifter och vinstmarginaler är hutlösa, säger Anna Lundén, ansvarig för nationell bibliotekssamverkan på Kungliga Biblioteket."

Det är rena fantasisummor det rör sig om:

""Enbart förlaget Elsevier (som ger ut The Lancet, Cell och ytterligare cirka 2000 tidskrifter) kostar Universitetet 15 miljoner kronor varje år - eller motsvarande ett tjugotal bibliotekarietjänster.""

http://www.sydsvenskan.se/2016-06-11/forskningens-betalvaggar-tar-pa-bibliotekens-budgetar

Bibliotekarierna blir allt färre. Om systemet gjordes om skulle forskningen bli mer tillgänglig och medel kunde frisättas till bibliotekarier i allmänhetens tjänst.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.