2016-11-02 18:13 #0 av: Loris M

Det här var intressant! Forskning som presenterades vid en konferens nyligen visar att de skillnader som finns mellan hur män och kvinnor beter sig i heterorelationer, återspeglas även bland enkönade par. Kvinnor är generellt mer drivande både när det gäller att ingå äktenskap men även när det gäller att skilja sig. Vilket resulterar i att kvinnliga par skiljer sig oftare än heteropar medan manliga par skiljer sig mera sällan än heteropar. 

"– Äktenskap bland kvinnor har ökat samtidigt som insemination och adoption blivit allt vanligare. Äktenskapet fyller en juridisk funktion som annars saknas för samkönade par, säger Martin Kolk, forskare i demografi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Milstolparna som fått allt fler kvinnliga par att sätta en ring på fingret, är rätten till assisterad befruktning för samkönade makar som infördes 2005, och rätten för samkönade gifta och partners att adoptera barn som kom 2003. Då givarländer i princip inte accepterar samkönade föräldrapar handlar det inte om internationella adoptioner. Istället är det i samkönade par mer vanligt att adoptera partnerns barn. Oftast adopterar kvinnliga par."

http://www.forskning.se/2016/10/10/fler-kvinnliga-par-gifter-och-skiljer-sig/