Arbetsmarknaden

Tio tankar om arbete

2016-11-27 11:21 #0 av: Loris M

Professor Bodil Jönsson har en något annorlunda syn på arbete och tid. Hon menar att vi lever i ett individualistiskt samhälle men att vi förhåller oss mot arbetstiden på ett fyrkantigt sätt, genom att vi vill att alla människor ska jobba lika mycket. Hon tycker inte att medborgarlön eller förkortad arbetstid är ett bättre alternativ eftersom även det återspeglar vår icke individualistiska syn på arbete. Hon förespråkar något som hon kallar för lagomtid. 

"-  En del människor både kan och vill arbeta mycket och blir inte sjuka av det. Andra har inte den kapaciteten och det behovet. Alla människor har perioder i livet när de har små barn eller sjuka anhöriga, då det inte heller passar att arbeta så mycket som vi gör, säger hon. /.../

Bokens enda räkneexempel visar att om man räknar bort ledig tid som helger, uppväxtåren och pensionsåldern, så tillbringar en svensk i dag bara tio procent av sin livstid åt det vi kallar arbete.

– Det är en uppgift som alla brukar reagera på, eftersom de flesta lever i föreställningen att deras arbete upptar mycket mer tid än så. Jag tror inte att det finns något annat land där man är så fixerad vid just detta med arbetet. Minsta barn här vet att jobbet är viktigare än allt annat. Känslan av att arbetet upptar mer tid än det gör är att vi låter tanken på jobbet omgärda precis allt i våra liv."

http://malmo.etc.se/inrikes/nar-robotarna-tar-over-jobben

Jag blir lite fundersam över hur allt detta skulle kunna se ut i praktiken. Funderar Tror ni att det skulle kunna fungera? 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-11-27 13:30 #1 av: Calcifer

Jag tyckte inte det lät vidare seriöst och inte tycker jag det stämmer heller. Att vi skulle ha den syn på arbete som hon påstår, menar jag. Funderar

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2016-11-27 14:16 #2 av: Hayabusa

Läsvärt (enligt min mening) från vårt grannland:

http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/danskere-tror-ikke-robotter-stjaeler-deres-jobs

Anmäl
2016-12-14 12:27 #3 av: kamera0710

Till att börja med kanske vi ska fråga oss om vi ska jobba för att leva eller leva för att jobba? Och om det är en naturlag att den "normala" arbetstiden ska vara åtta timmar per dag?  

Anmäl
2016-12-14 21:52 #4 av: landsbygdsbo

Vad händer då om en entreprenör köper robotar och tar hela vinsten själv..vem ska då hålla dem som inte vill eller kan jobba under armarna?

Anmäl
2016-12-14 21:55 #5 av: Hayabusa

#4 Aj, då...Funderar

Anmäl
2016-12-14 22:15 #6 av: Loris M

Om robotar tar över världen vad ska vi göra då? FunderarFörutom då att se till att robotar fungerar som de ska. Jag vill då inte sitta sysslolös. 

#3 Det är en bra fråga. På tal om att införa en "lagomtid".... En vän till min vän som är forskare skulle pensioneras vid 67 åldern anklagade sin arbetsgivare för åldersdiskriminering.  Hon blev helt deprimerad och menade att hon inte hade något kvar att leva för om de tar ifrån henne hennes jobb. Hon visste inte överhuvudtaget vad hon ska fylla livet med om hon inte jobbade. Hon lever helt klart för att jobba. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-12-14 22:28 #7 av: Hayabusa

Jag har svårt att se att precis alla sysslor/uppgifter i samhället kan, eller bör, ersättas av maskiner. Det låter säkert fint att "slippa arbeta", vilket det säkert är för en hel del, men hur härligt är det att vara sysslolös? Många skulle fylla sin tid med hobbies och andra intresse, men jag är övertygad om att lika många andra inte skulle fixa det.  Om du inte behöver arbeta för ditt uppehälle - varför då ens bry sig om att gå i skolan? När man kan sitta hemma och dricka bärs och spela TV-spel dagarna i ända?

Anmäl
2016-12-14 22:40 #8 av: Loris M

Och så här kan det låta om robotar ska skriva och framföra julsånger.Skrattar

"Varken text eller musik har skapats av människor. I stället har de skrivits av en artificiell intelligens som också på egen hand framför låten som är lätt att känna igen."

http://illvet.se/teknologi/datorer/artificiell-intelligens-gor-en-udda-julsang

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-12-14 22:42 #9 av: landsbygdsbo

Det är ju så här

den som först implementerar ny teknik framgångsrikt tjänar en förmögenhet.

Den som gör det i tid tjänar sitt levebröd och den som gör det försent förlorar allt.....

Anmäl
2016-12-15 06:27 #10 av: kamera0710

Får vara osagt om detta stämmer eller om det är en skröna: 

En bilfabrikant hade investerat en stor summa i robotar och gick runt med en facklig ledare i anläggningen. Han sa till fackrepresentanten. "De här robotarna kommer aldrig att gå med i någon fackförening." Fackrepresentanten svarade: "Och de kommer aldrig att köpa några bilar heller."

Tål att fundera på.

Anmäl
2016-12-15 07:35 #11 av: landsbygdsbo

#10 Du tog upp bilar. Ford introducerade en ny teknik, ett nytt tänk för biltillverkning och dominerade därigenom allt vad bilkonsumtion hette i USA fram till andra världskriget.

Samma sak med Eriksson och mobiltelefoner.

Att sedan andra följer efter, tar efter och förbättrar för att sedan ta över, ja det är bara naturligt.

Men en sak har ju historien visat, att den som inte följer med i utvecklingen slås ut.

Anmäl
2016-12-15 08:26 #12 av: kamera0710

Här lite andra tankar om arbetslösheten och klyftorna i samhället. Vad jag vet har han samma tankar i dag, intervjun är från 1997.

Mest skrämmande finner jag dock att han i medierna länge hade en roll som "expert" på klimatfrågan, trots noll naturvetenskaplig kompetens. (Han hävdar att det inte finns någon mänskligt orsakad global uppvärmning.)

Anmäl
2016-12-15 08:40 #13 av: Loris M

#12 Men vilken skrämmande syn! "Låt människor svälta så kommer de att ta sig i kragen sen?!" Förskräckt

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-12-15 09:12 #14 av: Hayabusa

#11 Så är det. Har läst att det var så som Neanderthalarna slogs ut, de hade ingen teknisk utveckling.

Anmäl
2016-12-15 09:43 #15 av: Magi-cat

#14 Knappast att det var så. 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-15 09:45 #16 av: Magi-cat

#8 Bidrag till Luciafirandet. Inte ens sjunga julsånger behöver vi längre. SkrattarLyssnar på musik

http://www.corren.se/nyheter/robotarnas-luciatag-blev-en-succ-om4420854.aspx

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-15 09:54 #17 av: Magi-cat

Medborgarlön är en intressant idé. Då får man en summa pengar varje månad, oavsett om man jobbar, är arbetslös etc.

I Finland ska man börja pröva det nästa år, än så länge bland lottade arbetslösa-

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/25/medborgarlonerna-lottas-ut-vill-du-ha-en-eller-inte

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-15 10:04 #18 av: Hayabusa

#15 Inte? Hur låg det till?

Anmäl
2016-12-15 11:43 #19 av: Hayabusa

Beträffande Neanderthalare och teknisk utveckling:

"Neandertalarna dyker upp i fossilfynden för 300 000– 400 000 år sedan och levde i Europa och västra Asien till för ungefär 30 000 år sedan. Deras stenverktyg förändrades inte särskilt mycket under denna tid, som var tre– fyra gånger längre än den tid som moderna människor har funnits. Det var inte förrän mot slutet, när de kan ha haft kontakt med moderna människor, som deras teknik började se annorlunda ut i några områden."

"Allt detta förändrades när moderna människor uppstod i Afrika i form av »nykomlingar«. De följande 50 000 åren spred sig »nykomlingarna« inte bara till nästan varenda beboelig landplätt på jorden. De utvecklade teknik som lät dem resa till månen och till Mars."

Ref: Svante Pääbo

Anmäl
2016-12-15 11:53 #20 av: kamera0710

#14 Det är väl många hypoteser om varför neandertalarna dog ut. Vi har ju själva också varit nära utrotning, med några få tusen individer. Detta gör oss sårbara för miljöförändringar eftersom vi har en liten genetisk variation.

Vad gäller neandertalarnas teknik finns intressant läsning här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5612956

Anmäl
2016-12-15 11:59 #21 av: Hayabusa

"Under årtusendenas lopp flyttade neandertalarna på sig allt eftersom klimatet förändrades, men de korsade aldrig öppet vatten för att ta sig till andra delar av världen.

De bredde ut sig på ungefär samma sätt som andra landlevande däggdjur hade gjort före dem. I det hänseendet liknade de andra utdöda människoformer som hade levt i Afrika sedan sex miljoner år och i Europa och Asien sedan två miljoner år."

Anmäl
2016-12-15 12:35 #22 av: kamera0710

Kan lägga till att den vetenskap som Radetzki representerar, nationalekonomin, kritiserats från den så kallade ekologiska ekonomin, med en större insikt om att det finns en fysisk verklighet utanför de nationalekonomiska modellernas värld.

En invändning är att nationalekonomin baseras på en så kallad antropocentrisk etisk grund.  Det vill säga människans värderingar är centrala och därmed beror naturvärden på mänskliga värderingar. Värden som människor inte uppfattar faller då utanför hela den ekonomiska analysen.  Den antropocentriska grunden gör kort sagt att frågan om vad som uppfattas som bra eller dåligt ofta utgår från tro och tyckande.

Ett exempel är tillgången på våtmarker. Dessa ger, förutom uppenbara nyttigheter som bär, fisk, kött etc. så kallade ekosystemtjänster som inte är så uppenbara. De bromsar exempelvis vattenflödet, vilket underlättar för växterna att ta upp näringsämnen som kväve och fosfor. Vidare kan skadliga kemikalier sedimenteras i våtmarkerna, vilket hindrar dem från att hamna i näringskedjan. Dessutom bevarar våtmarkerna grund- och ytvattennivåer och är således av betydelse för bevattningsmöjligheter och dricksvattentillgångar. Med andra ord står ekonomiska värden på spel när tillgången på våtmarker minskar genom exempelvis utdikningar och torvtäkter.

Att människan ofta inte känner till att det är våtmarker som ger dessa ekosystemtjänster beror bl.a. på skillnaden i tid och rum mellan våtmarkerna och ”leveransen” av dessa tjänster. Dessutom är tjänsterna beroende av våtmarkernas inre processer som pågår i det fördolda. Det människor ser kan istället uppfattas som något frånstötande. Många människor vägrar att sätta sin fot i en våtmark och avskyr ”vattensjuka” marker som sprider fukt och mygg.

Kanske är det samma brist på ekonomisk helhetssyn som gör att man får läsa uppgifter som dessa: "Blaikengruvan i Västerbottens inland är ett exempel på att gruvbolag inte alltid betalar för att ta hand om sina miljökostnader. När gruvans ägare försattes i konkurs fanns tre miljoner kronor avsatta för att täcka kostnaderna för att städa upp i miljön. Nu ser det ut som att det kommer att kosta en bra bit över 200 miljoner kronor att komma till rätta med de stora metallutsläppen från gruvan i Blaiken och den mindre gruvan i Svärtträsk några mil därifrån."

Ursäkta om jag kom bort från huvudämnet.

Källa 1:

Tore Söderqvist m fl. (2004). Samverkan för människa och natur. En introduktion till ekologisk ekonomi. Studentlitteratur

Källa 2:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/gruvor-betalar-inte-miljokostnader

Anmäl
2016-12-15 14:38 #23 av: landsbygdsbo

Att neandertalarna slogs ut var väl en kombination av saker.

1 Man smittades av de sjukdomar som  de invandrade människorna bar med sig.

2 Man var högt specialiserade på ett visst sätt att leva, som de inkommande människorna störde eller tom förstörde. Och kunde helt enkelt inte anpassa sig.

3 de inkommande människorna hade kunskaper och hantverksskicklighet och kunde tillverka effektivare jaktvapen, kläder boende och så vidare.

Lite som jag skrev "

den som först implementerar ny teknik framgångsrikt tjänar en förmögenhet.

Den som gör det i tid tjänar sitt levebröd och den som gör det försent förlorar allt....."

Det ligger en hel del i det professorn säger.r så är det inte rimligt att arbetsgivare eller samhälle ska stå för resten.

Vi kan hålla bidragen från arbetsgivare och samhälle uppe så länge vi har råd....men sedan när börsen är tom så får vi nog krypa till korset.

Anmäl
2016-12-15 16:05 #24 av: kamera0710

#23 Och hur "produktiv" är nationalekonomin? Kan det vara så att man är helt vilse i pannkakan inför det faktum att det finns en fysisk verklighet utanför de nationalekonomiska modellerna? Eller inför andra realiteter?

Ett exempel: nationalekonomen Nils Gottfries hävdade i en utredning på uppdrag av alliansregeringen att "på lång sikt är löneandelen i ekonomin konstant". Såvitt jag vet har gapet mellan löner och vinster ökat år efter år. Visserligen har reallönerna stigit, men vinsterna har stigit ännu mer, se länken.

Kolla i denna dokumentär när han konfronteras med fakta, vid 47:50.

http://www.arbetsvarlden.se/30-ar-av-stigande-vinster-men-hur-mycket-har-loneandelen-fallit/

Anmäl
2016-12-15 16:20 #25 av: landsbygdsbo

#24

Det är väl inte så underligt, det borde väl de flesta begripa.

Om en bonde köper en tröska i stället för att slå med lie så minskar ju antalet anställda rejält. Den individuella lönen stiger. Beroende på att kompetenskraven stiger.

Hela incitamentet med rationaliseringen är ju att man producerar mer med en allt mindre lönekostnad per producerad enhet.

Så länge de varor man producerar finner köpare så rullar det hela vidare.

Min kostnad realt sett har minskat för att avverka 1 kubikmeter timmer.

Röjningskostnaden o planteringskostnaden har ökat ngt därför att man inte kan rationalisera där.

Likadant ser det ut i industrin.

Hantverkskostnaderna stiger istället, därför att man inte kan rationalisera i samma takt.

Men det går inte heller att förneka att det företag som först lyckats kapitalisera på ny teknik först är de som tjänar mest.

Anmäl
2016-12-15 16:25 #26 av: kamera0710

#25 Men en del professorer i nationalekonomi har uppenbarligen inte koll på detta.

Anmäl
2016-12-15 16:40 #27 av: Magi-cat

Varför neandertalarna dog ut: (ursäkta envist OT. Detta blir sista ordet. Skrattar)

"Vi" utrotade dem. That's it. (Precis som även hände med Denisovamänniskan och Floresmänniskan. Och tusentals och åter tusentals djurarter.)

"Vi" konkurrerade ut dem med överlägsna (eller mer hänsynslösa) jaktmetoder eller så slog vi helt enkelt ihjäl "dem".
Neandertalarna hade klarat av bistra tider och förändringar i miljön i hundratusentals år - ända tills våra förfäder dök upp på scenen.

Neandertalarna var (också) händiga och skickliga jägare, samt kapabla att utveckla sin teknik, vilket man ser på deras symmetriska och funktionella verktyg.

(Läst i Karin Bojs: "Min europeiska familj de senaste 54 000 åren". Mycket intressant bok.)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-15 19:50 #28 av: landsbygdsbo

#27, vi utrotade dem inte, vi assimilerade dem. vi har neandertal dna i oss allihop...

Anmäl
2016-12-15 19:51 #29 av: landsbygdsbo

#236 det är väl det som skiljer skrivbordsteoretiker från dem som lever ute i verkliga livetSkämtar

Anmäl
2016-12-15 20:26 #30 av: Hayabusa

Att säga att den moderna människa utrotade Neanderthalarna, är att överdriva. De gick samma öde till mötes som flera andra varelser, de blev utkonkurrerade helt enkelt. På i runda slängar 300.000 år förändrades deras stenverktyg inte särskilt mycket. De korsade aldrig öppet vatten för att ta sig till andra delar av världen. Bara det är ju ett fakta som begränsar deras fortlevnad. 

Svante Pääbo var gäst hos Skavlan för något år sedan, tyvärr finns nog inte programmet kvar att titta på men det var intressant. Däremot finns denna text att läsa:

 http://www.fritanke.se/neandertalarna-och-den-moderna-manniskan/

Mycket intressant, enligt min mening.

Anmäl
2016-12-15 20:42 #31 av: Magi-cat

#30 Visst är det intressant. Jag har läst Svante Pääbos bok och det är ett imponerande arbete han och kollegorna har gjort.

Att vi blandat DNA är det ingen som motsäger. 

Att förfäderna utrotade dem och andra som kom i deras väg är inte särskilt långsökt när man tänker efter.

Se även Harari: Sapiens. Mycket intressant.

Slut. Vinkar

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-15 20:52 #32 av: tarantass

#1: kanske inte en del av oss som personer. Kanske särskilt inte yngre personer. Men nog har vi ett samhällssystem som är konformistiskt på den punkten.

#3: din första fråga är väl också, precis som den andra, en av de frågor som borde besvaras individuellt. Som David Attenborough lär ha sagt, ungefär: "inte är det konstigt att jag fortfarande arbetar, hur kan man ha det roligare än jag? Men hade jag arbetat i kolgruva hade jag varit väldigt glad att få hänga upp min overall på pensionsdagen, om jag inte hade varit slut dessförinnan."

Kanske borde vi alla arbetsföra dela på det som för de flesta av oss är skitjobb under en eller några perioder av våra liv och alla få resten av dem till att göra något roligare? Eller göra samma sak, om man verkligen tycker om det, men då ska det vara frivilligt.

Eller något ditåt.

Anmäl
2016-12-15 21:27 #33 av: Magi-cat

Bodil Jönssons blogg om tankarna på medborgarlön:

" Blotta existensen av medborgarlön skulle medföra att var och en av oss bättre klargjorde sin egen inställning till arbete. För många som är arbetslösa skulle en medborgarlön innebära bättre möjligheter att prova sig fram under tidsperioden fram till nästa jobb"

http://bodiljonsson.se/blog/okategoriserade/medborgarlon

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-15 22:47 #34 av: Hayabusa

#31 "Att förfäderna utrotade dem och andra som kom i deras väg är inte särskilt långsökt när man tänker efter."

Kanske, men å andra sidan är det svårt att med säkerhet veta vilken agenda som respektive gruppering hade. Eller ens om de hade någon? Personligen lutar jag mer åt att det var "äta eller ätas" som gällde - och då på båda sidor. 

Anmäl
2016-12-16 06:43 #35 av: kamera0710

När det gäller neandertalarnas öde kan jag tänka mig att sista ordet inte är sagt, eftersom det verkar vara många frågetecken som återstår. Läkaren Johan Frostegård tar upp tanken att deras stora hjärnor (större än våra) kan ha inneburit stora förlossningskomplikationer och att detta kan vara en delförklaring.

Kan varmt rekommendera hans bok Nästan allt om människan. Den tar även upp nationalekonomin och i likhet med mig är han kritisk till ekonomernas bristande naturvetenskapliga kompetens. Bland annat frågar han sig om ekonomin någonsin haft det där jämviktstillståndet som marknadens osynliga hand tydligen ska ordna.

Anmäl
2016-12-16 07:28 #36 av: Magi-cat

#35 Fast - de klarade sig bra med de där stora hjärnorna (och allt annat som de klarade av) ända tills våra förfäder kom. Precis som andra på stamträdet gjorde, precis som så många djurarter klarade sig innan...
Nej, sista ordet är inte sagt och analysen har kommit bra mycket längre de senaste åren när man numera tillerkänner neandertalarna både intelligens och kompetens.

Håller med om det där med nationalekonomin. (Nobelpris i ekonomi kan verkligen ifrågasättas.)

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-16 08:15 #37 av: kamera0710

#36 Visst låter det rimligt att våra förfäder var en viktig orsak till att neandertalarna dog ut. Och som jag tar upp ovan: även vår art har varit nära utrotningens gräns, trots vår intelligens. Nämnde Frostegård tar upp tanken att myter om Adam och Eva och liknande kan bottna i att vi varit så få under vissa perioder.

"Nobelpriset" i ekonomi är ju inget nobelpris, det handlar ju om att Riksbanken (som instiftat priset) försöker sola sig i glansen av Alfred Nobel. Ganska motbjudande.

Anmäl
2016-12-16 08:18 #38 av: Magi-cat

#37 Ganska motbjudande

Instämmer.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-16 10:01 #39 av: Hayabusa

Människan har existerat i väldigt kort tid och kommer inte att fortleva i all oändlighet heller. Knappt en parentes om man sätter det i ett större perspektiv.

Anmäl
2016-12-16 17:54 #40 av: kamera0710

När det gäller medborgarlön minns jag att radioprogrammet Tendens lyfte ämnet för ett bra tag sedan. En synpunkt som framfördes är att många av de som jobbar i den "jätteindustri" som arbetslösheten på många sätt utgör är livrädda för dessa tankar. Tror det ligger mycket i det. 

Anmäl
2016-12-16 18:18 #41 av: landsbygdsbo

#40

Medborgar- lön på 5000 :- per månad

inget bostadsbidrag

Inget socialbidrag

inget barnbidrag.

Betalas ut till alla som inte redovisar inkomst från dag 1(max 4 barn per hushåll)

Endast till dem som är medborgare eller har erhållit uppehållstillstånd.

Skulle onekligen spara en massa administrativa kostnader

Den som koms på med brallorna nere, dvs tar ut bidrag/medborgarlön och plockar in pengar svart blir av med sin medborgarlön för gott

Tja skulle väl vara ok Cool

Anmäl
2016-12-17 14:29 #42 av: Magi-cat

Lite på tal om tid - och arbete, och att förena de tu.

Ni har säkert läst om skolan där bottenresultat vände till toppresultat? Och de kontroversiella (men ganska självklara) metoder tillträdande rektor använde?

Han gav mer ansvar för tid och arbete åt lärarna själva. Bara jobbet blev bra gjort. Behövde de ha ett möte tog de det, annars lät de bli. (Hellre än att sitta av TID på möten.)

"– I grund och botten lämnade jag över ansvaret till lärarna att själva lösa sin planering och sin tid, säger Stenberg.

– Jag skiter i om någon är borta en dag för att spela golf, det är väl bara bra? Så länge inte eleverna kommer i kläm är det ju inga problem, tvärt om. Det får mina lärare att må bra och tycka om sitt jobb, vilket gör att skolans elever får mer motiverade lärare vilket leder till bättre resultat för dem."

Lärarna skulle göra det de är bra på (alla vill inte vara mentorer t.ex.) och det de är mindre bra på fick de hjälp med.

Om tidsstyrningen av ämnen säger rektorn: (Och det låter så uppenbart när han säger det!)

"– Men vi hade ett enormt rörigt schema för att Skolverket bestämt exakt hur lång tid av varje ämne eleverna ska läsa. Det är ju så dumt egentligen, hur kan någon i Stockholm veta om alla elever på en skola verkligen behöver just 152 minuter svenska eller 180 minuter SO? Eleverna har olika behov, en behöver mer, en annan mindre."

Eleverna trivs, lärarna trivs, vikariebehovet sjönk och resultaten blir bättre. Varför vågar ingen ta efter och utveckla exemplet?

Nu har rektorn gått i pension, men åkt runt och berättat.

"– Folk lyssnar, nickar och säger åh vad intressant. Sedan åker de hem och gör precis som förut. Man blir lite trött till slut."

https://kit.se/2016/06/21/51196/rektorn-vande-trenden-anda-vill-ingen-gora-som-han/?utm_source=facebook&utm_medium=post_footer&utm_name=website

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-20 11:35 #43 av: kamera0710

Hoppas också att de återinför friåret. Vet flera med slitsamma jobb som var glada att ta lite paus från yrkeslivet.

"En rapport från dåvarande Arbetslivsinstitutet slog även fast att friåret var bra för hälsan, både för de friårslediga och de arbetslösa som kom in på vikariat."

http://www.gp.se/nyheter/sverige/s%C3%A5-lyckades-fri%C3%A5ret-f%C3%B6rra-g%C3%A5ngen-1.475312

Anmäl
2016-12-20 11:53 #44 av: Magi-cat

#43 Ja, friåret var bra! Jag vet flera som kom vidare tack vare det, en del pluggade, andra sökte annat, och någon bara återhämtade sig för att kunna komma igen.

Och så för de som kom in via vik...Bra för alla!

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-20 11:57 #45 av: kamera0710

#44 Jag blev helt stum när jag hörde hur kritiska LO:s ledning var. 

http://www.sydsvenskan.se/2005-10-03/lo-forbund-kraver-att-friaret-avskaffas

Anmäl
2016-12-20 11:58 #46 av: landsbygdsbo

#43

Det är väl bara att ta ledigt..ta ett lån för att finansiera det hela och så är saken klar. För du menar väl inte att andra ska finansiera ditt friårCool

Anmäl
2016-12-20 12:00 #47 av: landsbygdsbo

#45  LO liksom SAF är realistiska när det kommer till kritan, så deras aversion är både förståelig och riktig

Anmäl
2016-12-20 12:03 #48 av: Magi-cat

Så kortsiktigt och snävt resonerat! Rent snorkigt, faktiskt. Ledsen

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2016-12-20 12:05 #49 av: kamera0710

#46/#47 Förutsättningen för friårsledighet var att någon arbetslös kunde ta jobbet. Fanns ingen person tillgänglig - ingen friårsledighet. 

Att SAF ogillar friåret ser jag som ett mycket bra betyg åt reformen. Cool

Anmäl
2016-12-20 12:08 #50 av: landsbygdsbo

Vill man ha ledigt, då finansierar man sin ledighet själv. Jag och de flesta andra är inte intresserade att hålla med lädret.

Exempelvis genom att lägga undan 10% av sin lön varje år, då kan man ju ta ett sabbatsår med marginal efter 15 år Cool

Anmäl
2016-12-20 12:11 #51 av: landsbygdsbo

#49

Hm..betyder att arbetsgivaren får in en helt ny person på arbetsplatsen, en person som  ingen annan arbetsgivare tydligen vill ha..uppköp?

Anmäl
2016-12-20 12:11 #52 av: kamera0710

#50 Borde möjligheten till A-kassa tas bort? För vad spelar det för roll om det är person A, B eller C som får bidrag när vi har ett antal personer som får ersättning när de är arbetslösa?

Anmäl
2016-12-20 12:42 #53 av: landsbygdsbo

#52 Varför det.

Om akassan brukas som det är avsik, dvs som en försäkring under en viss tid så är det hela väl helt ok. Och om kassorna är självfinansierade.

Men att ha en a-kassa utan bortre gräns är inte ok.

Men låt säga att i försäkringen ingår 1 års a-kassa. Och man vill utnyttja den som friår. Kör för det, men vad ska man då leva av om man blir arbetslös?

Anmäl
2016-12-20 13:25 #54 av: kamera0710

#53 Personligen föredrar jag att vi först sparar in på inkompetenta nationalekonomer...Cool

Anmäl
2016-12-20 13:45 #55 av: kamera0710

En annan intressant sak om arbetslöshetsfrågan är att det länge funnits en stor ovilja att medge att man från statsmaktens sida vill ha en viss så kallad jämviktsarbetslöshet, för att hålla inflationen nere. I ett dokument kallat "Förmedlingsarbete med ökat sökandeansvar - åtgärdsprogram för förbättrad sökaktivitet" beskrevs Arbetsförmedlingens uppgifter så här:

"AMV:s roll är (...) att garantera ett högt arbetskraftsutbud i volym och kvalitet och därmed ge förutsättningar för de aktörer som ansvarar för att optimera efterfrågan givet inflationsrestriktionen att öka efterfrågan utan att det leder till ökad inflation."

Källa: Åtgärdslandet av Jon Weman

Anmäl
2016-12-20 17:35 #56 av: landsbygdsbo

En viss arbetslsöshet måste man ha i ett samhälle. Det fungerar som smörjmedel. På samma sätt som en viss mängd svarta pengar gör det.

Anmäl
2016-12-21 05:43 #57 av: kamera0710

#56 Men har man gått arbetslös i över ett år ska man kastas ut från ersättningssystemen? Om man inte är exempelvis en statssekreterare som går ut på krogen och dricker alkohol på jourtid, då gäller andra regler:

"Schenström och Axén Olin har båda tillhört moderaternas topp. De har varit med om att med moraliska undertoner göra arbetslinjen till partiets huvudnummer, vilket medfört skärpta krav på sjukskrivna, arbetslösa och förtidspensionerade.

Uppenbarligen var denna arbetslinje inte avsedd för moderatledningen.

Kristina Axén Olin kan livet ut finansiera sin hemmatillvaro med en generös pension från Stockholms stad, som baserar sig på hennes tio år som heltidspolitiker.

Ulrica Schenström jobbade bara ett år som statssekreterare men har av regeringen ändå beviljats ett avgångsvederlag på 84 000 kronor i månaden under två år.

Det slutar inte här. Enligt Skatteverket ger avgångsvederlaget dessutom rätt till ett jobbskatteavdrag – trots att Schenström inte jobbar.

Stenarna viner i de nya moderaternas glashus." 

http://www.dn.se/arkiv/ledare/peter-wolodarski-arbetslinje-for-andra/

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.