Övrigt

Hästar som hjälparbetare

2017-08-23 19:25 #0 av: [NeferNefer]

Så fint! Kär

https://vaxjo.etc.se/inrikes/hasten-ar-med-i-behandlingsarbetet

"För unga med självskadebeteenden kan det fungera bra att ta in en häst som tredje part i socialt behandlingsarbete. Det visar Catharina Carlsson, forskare vid Linné­universitetet, som nyligen har lagt fram sin avhandling om hästunderstött socialt arbete."

"En förutsättning är att både hästen och flickan får göra sina röster hörda och att personal och klient hjälps åt att läsa av hästen. Hierarkin förändras när hästen är med och ungdomarna ges en annan roll vilken blir mer jämlik personalens, något som kan öka dessa ungdomars självkänsla, säger Catharina Carlsson."

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-08-23 19:26 #1 av: [NeferNefer]

"I samspelet med familj, vänner eller personal kan flickorna få svårigheter då de får dubbla budskap. Men en häst förställer sig aldrig, feedbacken är omedelbar. Det går inte att ljuga för hästen, som flickorna i studien säger. Det är hästens potentiella farlighet och flickornas empati för hästen i kombination med att den upplevs som icke-värderande som gör att flickorna motiveras att plocka fram sin förmåga att känna vad andra känner.

– Vi ska lyssna på hästens nej och respektera det. Flickan får lära sig att hennes nej är lika mycket värt som hästens och måste respekteras. Den empati hon bygger upp med hästen ökar hennes förståelse för sig själv. Hästen fungerar som anknytningsobjekt och kan läka gamla sår hos flickan, säger Catharina Carlsson."

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-08-23 19:39 #2 av: Magi-cat

Hästar är jättebra i de här sammanhangen. Hjärta

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2017-08-23 19:58 #3 av: Loris M

Tack Nefer! Blomma Roligt med mer forskning om hästars och ridningens positiva effekter. Tummen upp

Hästterapi vet jag används mycket inom vården när det gäller rörelsehindrade barn för att träna barnens kroppsuppfattning och balans bl.a. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-08-23 20:00 #4 av: [NeferNefer]

BlommaTummen upp

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-08-23 22:59 #5 av: tarantass

Intressant och glädjande.

Såntdär som nog ofta kunde ge sig självt på den tiden folk hade djur. Vad jag har förstått och så långt det räckte. Kör- och skogskarlars vänskap med sina hästar är ju klassisk, men hur kvinnfolk, som levde under ännu mer restriktioner, använde sina relationer med djuren för att stå ut hör man mindre om. Ändå umgicks de väldigt tätt om somrarna i fäbodtrakterna.

Väldigt mycket sådana gamla kunskaper som glöms innan någon hinner se värdet i dem. Roligt att åtminstone någon återupptäcks då och då. Sedan får man hoppas att det här slår igenom också, inte blir en kortvarig avvikelse så länge eldsjälarna jobbar kvar.

Anmäl
2017-08-24 07:22 #6 av: Magi-cat

Hästar i terapi har nog använts länge och de goda effekterna är kända, men tyvärr är det också något man "sparar in" på. (Vilket inte är en långsiktigt "besparing", tvärtom.)

Här har vi lite exempel:

http://kalasponnyn.se/hut-h%C3%A4stunderst%C3%B6dd-terapi/h%C3%A4star-i-socialt-arbete

Högskolekurs i hästunderstött socialt arbete.

HUT, hästunderstödd terapi, Socialstyrelsen

#5 Vi har kvinnorna och korna. Vill minnas episoder från böcker av t.ex. statarförfattarna, då kvinnorna fick tröst och värme hos korna när allt annat var över-j-t.

Människor och djur har ett långvarigt emotionellt (inte bara utnyttjande) förhållande, och det är klart det att det är viktigt även i nutid. 

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2017-08-24 07:29 #7 av: [NeferNefer]

HjärtaJag blir alltid så glad när jag läser om äkta kontakt mellan djur och människa, och mest gladdes mitt hjärta åt "En förutsättning är att både hästen och flickan får göra sina röster hörda" och "Vi ska lyssna på hästens nej och respektera det. Flickan får lära sig att hennes nej är lika mycket värt som hästens och måste respekteras."

För mig är det väldigt jobbigt att se att djuren behandlas som själlösa ting som människan har rätt att utnyttja hur som helst. De fruktansvärda "djurfabrikerna" är bara ett av alla mardrömsexempel GråterSå varje steg åt rätt håll gör mig glad och hoppfull.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-08-24 07:42 #8 av: Magi-cat

Mycket bra! Hjärta

Traditionell ridning på ridskola, à la "slå hästen med spöet", ger inte alls samma goda effekt.

"Men om personalen betonade prestation, genom att undervisa och fokusera på mål som skulle uppnås i samvaron med hästen, motverkades de positiva effekter som hästen kunde ge. "

"– Hästen kan skapa möjligheter till autentiska möten mellan professionell och klient, men det ställer höga krav på de professionella att öppna upp för denna möjlighet. Om hästar ska kunna bidra krävs det kunskap hos de professionella om vikten av att möta hästen som ett subjekt och att de professionella är beredda att möta sig själva. Vi brukar säga att du inte kan föra en annan människa dit du själv aldrig har varit, berättar hon."

https://www.hippson.se/artikelarkivet/forskning/forskningskollen-hasten-kan-hjalpa-om-den.htm

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2017-08-24 07:44 #9 av: [NeferNefer]

Tummen upp

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-08-24 17:37 #10 av: tarantass

#6: jo, visst finns det skildrat, just med korna. Men vad jag minns inte lika grundligt och inte lika "mytologiserat" eller tematiserat i det allmänna medvetandet. Eller det allmänna medvetandet förr, på den tiden folk visste vad en "körkarl" var. Men har jag sett fel i mitt lilla utsnitt av verkligheten är det ju bra. Glad

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.