2017-08-27 14:24 #0 av: [NeferNefer]

https://www.etc.se/ledare/lat-karleken-ta-plats-i-politiken

"På Medborgarplatsen har vi sett kärlek manifesteras i handling de senaste tre veckorna. En sådan kärlek som har potential att göra vårt samhälle starkare och mer motståndskraftigt. När sopåkarna från RenoNorden manifesterade bredvid Ung i Sveriges sittstrejk mot utvisningar till Afghanistan deltog en representant för ungdomarna. Han höll ett tal för att ge renhållningsarbetarna sittstrejkens stöd. Han vände sig också mot sittstrejken och förklarade på dari vad sopåkardemonstrationen handlade om. Ungdomarna svarade med en stående applåd och händer formade som hjärtan och fick själva rungande applåder tillbaka. Så kan kärlek i politikens form också se ut.

Kärlek har en plats i politiken även bortom poesin, i form av kamp för rättvisa. Den amerikanske aktivisten, filosofen och socialisten Cornell West skriver ”Rättvisa är vad kärlek ser ut som på en samhällelig nivå”. Naomi Klein svarar honom att nyliberalism är hur kärlekslöshet ser ut, när den tar politikens form. Det är vad vi lever i i dag – ett samhälle format av kärlekslöshet. Vi är många som inte vill ha det så.

Låt kärleken ta plats i politiken. Den hör faktiskt hemma där."