Rasism och främlingsfientlighet

Rasismen finns inom akademin

2017-10-13 22:38 #0 av: Loris M

"Vi var bara två studenter som fick möjligheten att närvara vid en presentation av en kommande avhandling. Rummet kändes pampigt och speciellt. Väggarna kläddes av stora porträtt av högt ansedda forskare och professorer, alla vita män. Vid det stora runda bordet satt vi studenter, de två professorerna och doktoranden. Vi satt och lyssnade på presentationen när den ena professorn plötsligt avbryter för att berätta en anekdot om sig själv.

En berättelse om första gången han såg en neger IRL. Jag ifrågasätter hans ordval och han blir kränkt över att jag talar om för honom vad han får och inte får säga. “Det heter så och har alltid gjort. På min tid fanns det dessutom knappt några negrer”.  Igen? Really? Det var första gången som jag hade bjudits in till ett av de avskilda, alltid annars oåtkomliga rummen inom akademien och hela min bild av universitetet raserade inom loppet av en halvtimme. vad var det som hade hänt egentligen? Detta var ju UNIVERSITET, befolkat av utbildade människor med högt intellektuellt kapital. Men även här finns den, den fula rasismen, den som vi trodde att vi hade lämnat bakom oss. Den som är plump, osofistikerad och dum. Det är nog inte att sticka ut hakan att påstå att en vanlig uppfattning är att det är den inom den outbildade arbetarklassen som vi finner den typen av rasism. När det blossar upp debatter om vad chokladbollar ska kallas är det oftast inte en professor i lingvistik som tar ställning för att n-ordet ska brukas. Det som oftast diskuteras när det handlar om rasism på högskolan gäller vanligtvis vilka idéer som reproduceras genom forskning och undervisning. /.../

Den typen av rasismen är inte på något sätt exklusivför den avbefolkade landsbygden utan är väl så närvarandevid våra universitet och högskolor. Detta är någotsom vi båda har fått erfara, både genom vår tid vid Uppsalauniversitet och genom vårt studentfackligaengagemang. I en arbetsmiljöundersökning genomfördav Uppsala studentkår framgår det att diskrimineringpå grund av etnicitet är den vanligast förekommandekränkande behandlingen som studenter upplever. 2,4procent av alla studenter uppger att de blivit diskrimineradepå grund av etnicitet. Av dem uppger 8,0procent av studenterna att de blivit kränkta av andrastudenter och 5,8 procent att de blivit diskrimineradeav lärare/handledare"

http://tidskriftenmana.se/inrikes/#post-653

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-10-13 22:53 #1 av: vallhund

Så sorgligt...

ISIS anhängare anser sig inte heller vara sektmedlemmar.

Värd på Amstaff, BARF , Beroenden samt Multikulturellt .

Medis på  Border Collie samt Cancer, Choklad, Kennel o Psykologi.

 
Anmäl
2017-10-14 10:13 #2 av: [NeferNefer]

Jag blir så arg, så ledsen, så besviken när jag läser sånt här. Den gubben borde sparkas från sin post. Visar han en sån människosyn tycker jag han har förlorat all trovärdighet. Punkt.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-10-14 10:18 #3 av: Loris M

#2 Ja, men sådana här gubbar sitter oftast väldigt säker där de sitter. Är man professor så ska det ganska mycket till för att en professor blir av med jobbet eller ens blir ifrågasatt. Vilar huvudet i handen

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2017-10-14 10:23 #4 av: [NeferNefer]

Trist. 

Att han har så fel på en så grundläggande punkt, om alla människors lika värde oberoende av kön, utseende, ursprung, läggning och så vidare, gör att jag inte har något som helst förtroende för vad han kan ha för kunskaper i övrigt. Att en sådan person är professor är skrämmande. Hurdan är hans forskning? Jag säger bara bias och sen har jag sagt nog i frågan.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2017-10-15 09:53 #5 av: Magi-cat

Besviken, förfärad, men inte förvånad.

Men det var ju bra att skribenten fick tillfälle att framföra att rasismen, just den plumpa, osofistikerade och dumma, dessvärre ÄVEN finns i akademien med "högt intellektuellt kapital" och inte på något vis är förbehållen "den outbildade arbetarklassen" och folk på den "avbefolkade glesbygden"... Skymtar vi lite fördomar där, kanske?

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2017-10-15 09:56 #6 av: [NeferNefer]

Tummen uppBra poäng! Jag tänkte att det var en känga till folk som säger att rasister tillhör arbetsklassen. Men det är sant, är det en känga framgår det inte tillräckligt tydligt.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl