2018-03-14 09:02 #0 av: tlover

Nästan 700 personer har förlorat sin assistans på 2 år, det motsvarar 4,36% av de som fick assistans när det var som mest 2016 eller nästan var tjugonde person med assistans

https://www.svd.se/nara-700-funktionshindrade-har-forlorat-sin-assistans