2018-09-09 09:28 #0 av: [NeferNefer]

https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-novus-svenskarna-positiva-till-arbetstidsforkortning/

(...)

I undersökningen framkommer att knappt 8 av 10 instämmer i att kortare arbetstid skulle förbättra människors hälsa och välmående, samt minska sjukskrivning till följd av utbrändhet.

– De höga sjuktalen inte minst för psykisk ohälsa visar på att vi står inför ett val. Antingen så fortsätter vi som förut, eller så väljer vi en arbetsmarknad där vi delar på vinsterna och kortar arbetstiden, menar Jonas Sjöstedt.

(...)