2018-09-23 10:47 #0 av: [NeferNefer]

Kloka Stefan Einhorn om godhetsknarkarbegreppet HjärtaLäs hela debattinlägget, det är mycket intressant och ger såväl oss godhetsknarkare som våra belackare rätt.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/rLRO6K/ja-ni-har-helt-ratt-om-alla-godhetsknarkare

"DEBATT. Den senaste tiden har ett nytt begrepp fått fäste i folkmun. Det har en negativ laddning och används i regel som ett okvädesord, det vill säga för att nedvärdera en eller flera personer. Samtidigt innebär det ett avståndstagande från en praxis som är lika gammal som människan själv.

Det begrepp jag syftar på är ”godhetsknarkare”.

”Godhetsknarkare” används för att beskriva personer som njuter av att göra goda gärningar och följaktligen ägnar kraft och tid åt att göra livet bättre för andra människor. Därtill kan det finnas en komponent av självgodhet.

En del godhetsknarkare stoltserar nämligen med sina gärningar, vilket anses göra dem ytterligare klandervärda."