2018-10-04 08:20 #0 av: Magi-cat

Röda Korset har släppt en rapport om följderna av den tillfälliga utlänningslagen som kom efter flyktinghösten 2015.

Det är beklämmande läsning. (Se artikel)

Inte hjälper lagen heller, om nu någon trodde det.
"Antalet asylsökande började sjunka innan lagen trädde i kraft. Vilket bland annat berodde på att Sverige införde striktare ID-kontroller och på att EU slöt avtal med Turkiet för att stärka unionens yttre gräns och bli av med båtflyktingar."

"Kanske ser vi om ett år tillbaka på denna lag som en dyster parantes i en i övrigt något så när anständig flyktingpolitik i modern tid. Men jag är inte optimistisk. Det saknas inte politiska rökridåer om att en permanentad åtstramning är nödvändig för att ge dem som har fått stanna goda möjligheter att etablera sig i samhället. Rökridåer som ska dölja att lagen i själva verket kraftigt har försämrat integrationen.

Det är troligen lika bra att vi inte kommer att få uppleva framtidens dom över oss och vår tid."

Sämre integration, svåra humanitära konsekvenser och ökat lidande - inte färre asylsökande, det är kontentan.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/m69qkq/roda-korset-tillfalliga-lagen-ger-inte-farre-asylsokande