2018-10-09 20:04 #0 av: vallhund

"Drickandet fick bränsle av myten om det alkade geniet

Hon är cool nog att inte framstå som präktig. Kanske kan Leslie Jamison därför skriva så övertygande om drickandets baksida. I "Tillnyktring" avhandlar hon alkoholens förhållande till politik, skapande och sex, såväl som sin egen narcissism och sitt självhat." 

"Jag får intrycket av att Leslie Jamison är medveten om att hon är supersmart, men också att hon törstar efter bekräftelse. Hon beskriver hur hon växlar mellan narcissism och dess baksida, självhat, helt utan att försköna sig själv. Hon väjer inte heller för de olika maktdimensionerna i hur vi ser på beroendet. "Manliga fyllon är spännande. Kvinnliga fyllon är dåliga mödrar. Vita narkomaner får sitt lidande bekräftat. Ickevita narkomaner straffas. Kändisnarkomaner får åka till lyxiga avvänjningskliniker med hästterapi. Fattiga narkomaner får stränga fängelsestraff.""

Recension av Ida Therén 

https://www.svd.se/drickandet-fick-bransle-av-myten-om-det-alkade-geniet