2018-12-18 17:07 #0 av: wildfire

Det kom mejl från Amnesty och jag reagerade starkt  igår när jag hörde om tiggeriförbudet i Vellinge det är en början på att utsatta blir mer utsatta och stor risk finns att fler kommuner följer efter och inte enbart det dom utsatta riskerar att utsättas för ändå mer brott . Det här måste vi kämpa emot och göra allt vi kan för att sätta stopp för, man kan inte förbjuda fattigdom, man kan inte förbjuda dom här människorna att finnas till för det är det man försöker göra genom att "sopa" undan så syns dom inte Ledsen

Mejlet :

I dag, 17/12, meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att Vellinge kommuns beslut om att förbjuda tiggeri är förenligt med ordningslagen. Amnesty finner beslutet förbluffande och djupt beklagligt. Domstolen argumenterar att kommunerna själva är bäst lämpade att bedöma vad som är ordningsstörande, och att det inte krävs att en viss företeelse de facto stör ordningen för att den ska kunna förbjudas. 

- Amnesty International beklagar att den högsta instansen i Sverige i detta viktiga principbeslut underlåter att diskutera människorättsdimensionerna av att tillåta tiggeriförbud. Samtidigt vill vi understryka att det Högsta förvaltningsdomstolen nu gjort endast är att godkänna förbudet som det utformats i Vellinge kommun. Inget allmänt tiggeriförbud har införts. Alla andra kommuner har nu en möjlighet att visa var de står i förhållande till de mänskliga rättigheterna och de mest utsatta. Är de för eller mot en kriminalisering av fattigdom? Amnesty kommer att följa utvecklingen i Sveriges kommuner noga, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor.

Amnesty kommer nu analysera läget och återkoppla med vad vi tror är mest strategiskt att göra. Tills vidare går det att läsa hela vårt uttalande nedan.


Vänliga hälsningar,
teamet bakom Också människa

Vidare på Amnestys hemsida, https://www.amnesty.se/aktuellt/amnesty-beklagar-hogsta-forvaltningsdomstolens-beslut-om-tiggeriforbud/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3