Övrigt

Lär dig granska falska bilder

2019-02-08 10:12 #0 av: Loris M

Det är inte sällan som falska bilder florerar på nätet där den som postar dem gör det i ett speciellt syfte. Det kan vara för att styrka sina påståenden eller för att blåsa upp hat men ibland kan det även vara helt oskyldiga bilder som i det här exemplet. 

"Bilden påstås visa en snötäckt gata i Chicago i slutet av januari 2019. Men stämmer det verkligen? Med hjälp av ett verkligt exempel visar vi hur du kan granska bilder.

Det är inte alls ovanligt att bilder börjar leva sitt eget liv på nätet. Vi har sett det i samband med terrordåd och andra allvarliga nyhetshändelser där gamla eller manipulerade bilder snabbt fått spridning.

I slutet av januari publicerades bilden nedan på Facebook och påstods vara tagen i Chicago samma dag. Det är visserligen en oskyldig bild som knappast kan skada någon. Men det är också ett utmärkt tillfälle att visa hur en bildgranskning kan gå till – steg för steg."

https://www.metro.se/artikel/l%C3%A4r-dig-granska-bilder-med-hj%C3%A4lp-av-ett-verkligt-exempel

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2019-02-08 12:22 #1 av: Huygens

Jag skulle önska att folk verkligen granskar bilderna och videomaterial/intervjuer varje gång myndigheterna genomfört en falsk flagga. Det brukar finns massvis med inkonsistenser i bild-/videomaterialet, jämfört med dom officiella historierna.


Anmäl
2019-02-09 10:15 #2 av: Huygens

Det kan vara värt att ta ett exempel från ett äldre videoklipp, som man själv kan granska, då det finns ganska gott om info på nätet idag om händelsen. Videoklippet visar Månbilen som påstås köras på "månen" av astronauten John Young, under genomförandet av Apollo 16 . Videoklippet finns t ex på wikipedia, just nu längst ner på wikisidan. (I en tidigare version av wikisidan om Månbilen använde jag direktlänkar, som tyvärr är något brutna på UiF.)


Den tekniska bakgrunden är enkel.

Uppkastad sand i jordens atmosfär, i luften, stoppas upp av luftmolekylerna i en bogvåg. Sanden sprids ut något i luften beroende på partikelstorlek och faller sedan ner mot marken, mer lodrätt i en inbromsad parabel. Lättare sandpartiklar bromsas in mer i luften, än tyngre sandpartiklar och större gruskorn som fortsätter längre fram i sina respektive (inbromsade) parabelbanor.

Om Apollo 16 Månbilen verkligen körde på månen i vakuum, skulle all uppkastad sand fortsätta i en vidsträckt symmetrisk parabelbana över "månen" yta. Så sker inte, se videoklippet längst ner (?) på (wiki) eller direktlänk videoklippet (wikimedia).


Man kan se hur Månbilens hjul får sanden att kastas upp och stoppas av luften i en slags bogvåg bakom Månbilen. Sanden sprids sedan ut något i luften och faller därefter ner mot marken mer lodrätt i en inbromsad parabel. Om sanden kastats upp i vakuum och lyckades bibehålla sin bogvåg, skulle bogvågen med sand fortsätta i en vidsträckt symmetrisk parabelbana utan att stoppa upp.

Parabelns symmetripunkt (spegelsymmetri) är parabelns högsta punkt över marken och dom båda "parabelarmarna" skulle i så fall vara lika långa och spegelsymmetrier av varandra. Så är ej fallet i videoklippet av Apollo 16 Månbilen. Parabelkurvan (kastkurvan) uppåt, är mera långsträckt än parabelkurvan neråt, som är brantare. Sanden sprids också ut i fallet ner, vilket beror på att lättare sandpartiklar stoppas mer, än tyngre sandpartiklar som har möjlighet att fortsätta längre i den inbromsade parabeln.

I rymdens vakuum hade spridning av sandpartiklar med samma hastighet uppåt, inte förekommit, då ingen luft bromsar in dom lättare partiklarna. Kastparabeln hade varit symmetrisk.

Det innebär att vi har bevis för att Apollo 16 Månbilen som påstods befinna sej på "månen", egentligen filmades i en TV-studio på jorden.

(Bilden är skärmdump från NASA public domain filmsekvens t ex här.)


Anmäl
2019-02-10 18:15 #3 av: Huygens

För den intresserade ger jag ännu ett exempel som lämnar utrymme för eftertanke, se #4 nedan.

Låt mej dock först visa en bild med lång exponeringstid (+5 sekunder?) av natthimlen fotograferad här på jorden. Det aningen blåtonade fotot visar ett "stjärnfall", en meteor som brinner upp i luften samt visar en del av Vintergatan i bakgrunden. Notera att horisonten är ljus i fotot, antagligen för att solen precis gått ner. Fotot av Vintergatan är troligen helt korrekt taget.

(Originalbilden finns på Wikimedia, är beskuren/reducerad, public domain, upphov: Juskteez Vu, titel: ?, beskrivning: Long exposure image of Milky Way over a hill, fototidpunkt: 2014-11-25)


Anmäl
2019-02-10 18:22 #4 av: Huygens

Och så ett påstått foto taget av kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko (wiki) på ett avstånd av 4000 km. Varför syns inga stjärnor på fotot? Är det ens ett foto taget i rymden? Jämför med #3.

(Originalbilden finns på Wikimedia, är beskuren/reducerad, upphovsrätt: European Space Agency - ESA, titel: ?, beskrivning (delvis): Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko..., fototidpunkt: 2014-07-23, licensgrund: Creative Commons, licensvariant: Attribution-ShareAlike 3.0 IGO, även kallad CC BY-SA IGO 3.0)


Anmäl
2019-02-12 11:37 #5 av: Huygens

Ett längre videoklipp som man kan ägna tid åt att granska visar den påstådda röda Teslans (en elbil) som sägs befinna sej i "rymden". Teslan (wiki) påstods ha skickats upp med en Falcon Heavy-raket av företaget SpaceX (wiki).

Videon (YT/SpaceX, 2018-02-06, 4 tim 13 min) är SpaceX public domain, liksom mycket annan foto/film/skärmdumpar som SpaceX offentliggjort sedan år 2015, se t ex ArsTechnica (länk).


Initiallt i videoklippet är den röda Teslans vindruta oklanderligt genomskinlig och ingen imma syns, men någon gång efter 26:e minuten i videon lägger sej imman på den övre halvan av vindrutan. På jorden kan imma uppkomma av fukt, vatten, som kondenseras på glasrutan. I rymdens vakuum med solljuset nära jorden, är imman omöjlig. Vatten i vakuum börjar nämligen koka och avdunsta vid en temperatur av -68 oC (länk).

Långt senare i videoklippet av Teslan har imman på vindrutans övre halva avdunstat.

Om den röda Teslan filmats i en TV-studio på jorden, kan imma uppkomma på Teslans vindruta. Siluetten, skuggan som syns mitt på vindrutan är konturen av frontkameran och dess stativ, som användes för att filma Teslan framifrån.

Den bifogade, sammansatta bilden (SpaceX public domain) visar tidpunkterna för skärmdumparna i resp delbilds nederkant.


Anmäl
2019-02-12 11:55 #6 av: Huygens

Det är också noterbart att imman försvinner från Teslans vindrutas övre halva någon gång efter 2 tim, 28 min, i videoklippet, se #5.

Därefter syns istället flera mindre imstråk på Teslans vindrutas nedre halva, se den bifogade och något beskurna bilden (SpaceX public domain). Man ser förändringen av imman tydligt om man jämför videoklippet vid 1:42:00 - 1:43:00 samt vid 3:48:30 - 3:50:00.

Kan det vara så att den röda Teslan inte alls befinner sej i rymden, utan har filmats i en TV-studio på jorden, där luftfuktigheten varierat under tiden av filminspelningen?

Dessutom, är det inte konstigt att konturen av jorden är så skarp? Jorden brukar väl annars ha lite fluffig atmosfär?


Anmäl