2019-02-10 10:18 #0 av: Loris M

"Mattias Gardell är professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare vid CEMFOR, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Han har forskat om religion, politik och rasism sedan 1990-talet."

Hans studie visar bl.a. att 59% av alla moskéer i Sverige utsattes för någon form av angrepp under förra året. 

"– Om man tar 2017 som exempel, då publicerades i svensk media 64 000 inslag om islam och muslimer, 175 om dagen, de flesta negativa. Många muslimer har svårt att känna igen sig i de representationerna.

Kan det finnas en rädsla mot muslimer på grund av att det finns terrordåd som utförts i islams namn?

– Det finns extremister bland alla slags människor inklusive muslimer, konstigt vore det annars. Men om du tittar på de politiskt motiverade våldsbrott som skett i Sverige under de senaste årtiondena så är det framförallt från radikal nationalistiskt, nationalsocialistiskt och fascistiskt håll som det våldet kommer ifrån, inte från salafiter." 

Hela artikeln hittar du här!