2019-02-13 13:08 #0 av: Huygens

Sprickan i muren.

Första sprickan i muren.

Alternativt sprickan i fasaden. Den fasad eller mur som världens makthavare målat upp och som vi förväntas tro på.

Jag börjar allt mer uppleva att minst 50 % av anledningen till att vi är här, är att vi ska se första sprickan i muren. När vi väl har lyckats se första sprickan, kommer frågan. Vad mer har makthavarna lurat oss med? Hur många fler sprickor finns det?


Jag har samtidigt känt mej förbryllad över att se tidigare vänner, bli ovänner om något jag har svårt att förstå tvisten om. Det är som om makthavarna lyckats förmå folk bli ovänner, träta och på så sätt glömma bort att ifrågasätta fasaden.

Att sluta ifrågasätta om muren har stora sprickor.