Annons:
Etiketterbarnskolverksamhet
Läst 627 ggr
Loris M
2016-03-30, 12:52

Barnombudsmannen

(Till sajtens lexikon)

"Barnombudsmannen är en statlig myndighet (som bildades 1993) med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen. Den innehåller analyser och rekommendationer till förbättringar för barn och unga. Barnombudsmannen ska enligt lag informera och bilda opinion i angelägna frågor som rör barns och ungas rättigheter och intressen."

Källa

Annons:
Upp till toppen
Annons: