Annons:

Välkommen till Lika villkor!

En sajt som är till för alla som är intresserade av att diskutera jämlikhet, jämställdhet, rasism, feminism och alla former av orättvisor som är kopplade till våra grundläggande mänskliga rättigheter. 

Enligt den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ändå lever vi i ett samhälle där alla medborgare är varken jämlika eller jämställda. Många människor utsätts för våld, rasism, diskriminering och kränkande särbehandling p.g.a. ovanstående och deltar inte i samhället på lika villkor.

Tanken med sajten är att verka och propagera för att alla människor ska delta i vårt samhälle på lika villkor. Vilket kan göras genom att sprida kunskap om rättigheter och skyldigheter, diskutera värderingar, attityder och beteenden. Samt hur vi kan förebygga alla former av diskriminering och skapa ett mera rättvist samhälle. 

Jag som har startat den här sajten, är sajtvärd även på Förskolan. Något som kanske kommer att spegla sig även här, då frågor om barns rättigheter, skola och utbildning kommer att få mycket plats. Innan du börjar diskutera, läs gärna igenom våra skrivregler. Tack! 

Alla bilder som används på sajten är från Pixabay om ingenting annat uppges.

Hoppas att du kommer att trivas här! Blomma

Mvh 

Loris M