2016-03-30 12:44 #0 av: Loris M

(Till sajtens lexikon)

"Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering." 

http://www.do.se/