Lika villkor

Det tysta brottet

2016-04-16 10:26 #0 av: Loris M

Det finns ett brott mot unga flickor som pågår helt i det tysta. 140 miljoner unga flickor och kvinnor lever med det dagligen och har bestående både fysiska och psykiska besvär p.g.a. brottet. I Sverige är det förbjudet och straffbart sedan 1982 men ändå pågår brottet utan att någon straffas. Det är ett fruktansvärt brott mot de mänskliga rättigheter och jag pratar om kvinnlig könsstympning.

Könsstympning är något jag varit helt omedveten om fram till några år sedan. Jag visste inte att det här fruktansvärda brottet existerade och att det även pågår i Sverige. Med denna artikel vill jag sprida kunskap om det och min förhoppning är att alla som kommer i kontakt med eller arbetar med unga flickor och  kvinnor som kommer från högriskländer ska vara uppmärksamma och ge stöd, skydd och omsorg till de som är drabbade. I vissa länder är så många som 98% av alla kvinnor som är könsstympade. 

Vad är könsstympning? 

"Enligt WHO omfattar könsstympning av flickor och kvinnor alla ingrepp som rör borttagande, helt eller delvis, av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl (WHO, 2008)" 

WHO skiljer på olika typer av könsstympning:

Typ I. Klitoridektomi, delvis eller helt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud. 80-85 procent av samtliga flickor och kvinnor som är könsstympade har utsatts för denna typ av könsstympning.

Typ II. Excision, delvis eller helt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna, och ibland de yttre blygdläpparna.

Typ III. Infibulation, förminskning av den vaginala öppningen genom att alla yttre könsdelar är bortskurna och vävnaden hopsydd så endast ett hål litet som bredden på en tändsticka lämnas öppet för att låta urin och mensblod passera. Denna typ är det cirka 10-15 procent av alla könsstympade flickor och kvinnor som har utsatts för och den är framförallt förekommande i nordöstra Afrika.

Typ IV. Andra skadliga ingrepp, innefattar alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke-medicinska skäl, exempelvis prickning, snittning, skrapning och brännande. (WHO, 2008) 

Förekomst och brottets syfte

Könsstympning är kopplat till tradition och handlar om familjeheder samt att kontrollera unga kvinnors sexualitet. Det är inte kopplat till någon särskild religion och förekommer inom både islam, kristendomen och judendomen. Även om det inte finns något stöd för det i deras heliga skrifter så används ofta just religion som argumentation både för och emot. Inom kulturer där detta förekommer anser föräldrar att de inte har något annat val. Om en ung kvinna inte är könsstympad innebär det att hon kunnat ha ett aktivt sexliv innan giftermålet något som inte är önskvärt. Som könsstympad får kvinnan hemsk smärta vid samlag vilket i sig är en försäkran att hon inte ska ha ett sexliv innan giftermålet (fullständigt vidrigt Illamående men tyvärr i deras föreställningsvärld är det logiskt). 

I hela världen finns det ca 140 miljoner kvinnor som är könsstympade. Det är svårt att uppge en exakt siffra då kvinnor pratar ogärna om detta, men enligt beräkningar från Socialstyrelsen ska det finnas ca 38 000 könsstympade kvinnor i Sverige. I Sverige är det förbjudet sedan 1982 och 1998 förstärktes lagen med ett tillägg att det ska vara straffbart även om brottet begås i ett annat land. Ett brott som kan leda till fyra års fängelse. Trots detta kom två fällande domar 2006 vilket också är de enda i Sverige sedan lagen infördes. 

Hur påverkas de som blivit utsatta? 

Det tysta brottet kallas det också för eftersom allt sker under det tysta på ett fruktansvärt brutalt sätt. Flickor vet som regel inget om vad som ska hända och varken under brottet eller efter det pratar man aldrig om det här. Ingreppet utförs utan bedövning och det är vanligt att man använder ett rakblad eller kniv. Flickor är oftast mellan 4-14 år när de utsätts för brottet, men det förekommer även vid yngre ålder. Så klart får flickor svåra fysiska och emotionella besvär. 

De har svårt att urinera och har svåra menstruationssmärtor då blodet inte kan rinna ut helt. De känner svår smärta vid samlag och det kan även uppstå komplikationen vid förlösning. Under själva ingreppet riskerar de (förutom den outhärdliga smärtan) infektioner, blodförgiftning, skador på närliggande organ och död. En stor psykisk lidande är en annan långvarig konsekvens.

Hur kan ni se tecken? 

Om du misstänker att en flicka eller kvinna i din närhet har blivit utsatt för könsstympning var uppmärksam på följande tecken och symptom:

- De dricker jätte sällan för att slippa gå på toaletten eftersom det gör ont när de kissar. 

- De tar väldigt lång tid på sig när de går på toaletten 

- De ber om värktabletter men vill inte säga var det gör ont

- Svåra menstruationssmärtor och frånvaro p.g.a. det. 

- Undviker idrott och andra fysiska aktiviteter (rädsla för att de ska bli törstiga och bli tvungna att dricka)

- Återkommande urinvägsinfektioner

Det kan vara svårt att veta vad du ska göra för att hjälpa flickorna eller hur du ska agera. Länsstyrelsen har tagit fram bra information som riktar sig till dig som jobbar på förskolan/skolan, socialtjänsten, hälso- och sjukvård, men även telefonnummer där du som privat person kan ringa och rådfråga. Via den här länken kommer ni till denna information! Kom ihåg att detta är ett brott i Sverige och att flickor lider något fruktansvärt. Ta ditt ansvar som vuxen och anmäl brottet!

Källa: http://www.hedersfortryck.se/

Bildkälla: Pixabay.com

Till sist..

Det här måste vara det vidrigaste, mest primitiva, omänskliga, fruktansvärda, brutala brottet i modern tid. Det tog mig flera dagar att skriva ihop den här artikeln för jag kände mig så illa till mods när jag läste att jag var tvungen att avbryta flera gånger. Jag lider verkligen med de här flickorna och det gör ont i hjärtat att veta att det är så pass vanligt men att det så gott som aldrig leder till åtal. Därför är det viktigt att inte blunda för det, utan vi måste hjälpas åt att uppmärksamma det här och ta vårt vuxna ansvar. 

Ni har min tillåtelse att sprida denna artikel i sin helhet på lämpliga Ifokus sajter.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-16 10:33 #1 av: Magi-cat

Vilken bra och angelägen artikel!!! 

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2016-04-16 16:50 #2 av: VoxBauers

Waris Dirie https://sv.wikipedia.org/wiki/Waris_Dirie har skrivit en bok om vad hon råkade ut för som barn. Eller utsatt för är väl mer korrekt...

 En blomma i Afrikas öken    http://www.bokus.com/bok/9789171338129/blomma-i-afrikas-oken/

                                                               www.voxbauers.weebly.com                                                                  www.cornishrex.se

Anmäl
2016-04-16 17:51 #3 av: Loris M

#2 Tack för tipset! Jag har lagt in länken i Boktips-tråden. 

Det finns många modiga kvinnor som kämpar för att flickor ska slippa denna sedvänja. Jag har haft förmånen att träffa en av dem, Anissa Mohammed Hassan och även fått tillfälle att sitta och prata med henne. Hon arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen och har också uppmärksammats i medier. Hon blev könsstympad som som sjuåring och hennes kusin som könsstympades samtidigt dog. När hon fick en dotter lyckades hon att rädda henne eftersom hennes man hjälpte henne. Annars hade hon varit chanslös. Jag beundrar henne och alla andra kvinnor som vågar göra skillnad. Hjärta

http://www.dn.se/insidan/jag-har-raddat-min-dotter-tva-ganger/

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2016-04-17 17:49 #4 av: Skorpion76

Kepsen av för en bra artikel!

 Energy Pethead
Medarbetare: Synskadade, Funktionshindrade, Hjälpmedel

Sajtvärd för Nostalgi, Lekar
http://klotterplanket1.egetforum.se/

Anmäl
2016-04-18 01:59 #5 av: Sabinan

Tack för bra artikel. Hemskt att detta sedvänja finns. LedsenJag såg en dokumentär om detta för längesedan och reagerade med feber p.g.a all det hemska jag fick lära mig om denna sedvänja

Sajtvärd för Balkongodling & Akvarell
"Big Journeys Begin With Small Steps"

Anmäl
2016-04-18 07:43 #6 av: Magi-cat

Det är rent plågsamt att läsa om det här och det är nära till vrede och en sorts vanmakt.

"Ändå är förståelse viktigt och hon poängterar att föräldrar inte låter könsstympa sina barn av ondska utan för att skydda flickorna och familjens heder och för att säkra flickornas möjlighet att bli gifta och därmed en del av samhället"

Så är det förstås, det är inte av ondska, och det är starkt av Anissa att ta upp förståelse mitt i allt, men nödvändigt för att nå fram.

Tydligen räcker det inte med förbud heller,  eftersom det påskyndar stympningen, så att t.o.m. spädbarn stympas. Det verkar vara lång väg kvar innan informationen nått hela vägen.

Det sker dock positiva framsteg.
Och det finns  förstås även män kämpar mot kvinnlig könsstympning: I den här byn skedde en ganska snabb vändning när några vågade säga ifrån, för deras systrars, fruars, döttrars skull:

.http://www.expressen.se/geo/mannen-som-stod-upp-mot-kvinnlig-konsstympning/

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2016-04-18 07:55 #7 av: Magi-cat

PLAN jobbar mot könsstympning och det ger resultat:

"Datumet var redan satt. Men en informationskampanj på skolan kom emellan. Det var efter mötet med Plan International på skolan som Weyinitu fick upp ögonen för riskerna med könsstympning och i sin tur kunde övertyga sina föräldrar om vad de var på väg att utsätta henne för.

Nu är hon med i en klubb på skolan där ett femtiotal flickor ingår. De stöttar varandra och hjälper till att påverka sin omgivning för att flickor inte ska behöva utsättas för könsstympning och för att de flickor som går emot traditionen inte utsätts för stigmatisering."

https://plansverige.org/stoppa-konsstympning?src=SNO1217&gclid=Cj0KEQjw6My4BRD4ssKGvYvB-YsBEiQAJYd77VtH-Ypy29Gi7sxjJIDcBN1JVzp2ye5RlYo2rCHi8MsaAj1H8P8HAQ

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2016-04-21 22:39 #8 av: [helga21]

Jag kan inte nog poängtera det du skriver här.  

Anmäl
2016-04-22 09:09 #9 av: DesK

Mycket bra artikel om ett fruktansvärt brott! 

Désirée

Anmäl
2016-10-05 08:38 #10 av: Magi-cat

Gambia har antagit en lag som förbjuder könsstympning!

"Efter mer än 20 års arbete med stöd från Världens Barn har Gambia äntligen antagit en lag som förbjuder könsstympning. Organisationen Gamcotrap har enträget arbetat för en sådan lag och utvecklat nätverk i byarna som mobiliseras och larmar när en omskärelserit planeras. Mobilerna går varma och barnrättskämpar strömmar till för att övertala alla inblandade att sluta. Medlemmar i organisationen har till och med suttit i fängelse för sitt arbete mot könsstympning. De senaste tio åren har antalet könsstympade flickor och kvinnor i Gambia sjunkit från 98 till cirka 78 procent. Tack vare envist informerande och utbildande har makthavare i Gambia nu äntligen insett det fruktansvärda i denna sed. Nu fortsätter arbetet för att avskaffa denna skadliga tradition helt."

https://start.varldensbarn.se/radda-barnen/

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2017-02-08 19:30 #11 av: Magi-cat

Könsstympningsfester?? I Europa. Ledsen

"Det handlar inte om att kriminalisera en grupp, utan om att hjälpa de barn som är i riskzonen."

http://www.gp.se/nyheter/sverige/barnmorskor-flygs-hit-p%C3%A5-k%C3%B6nsstympningsfester-1.4147573

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2017-06-30 08:24 #12 av: Magi-cat

Anissa Mohammed Hassan om könsstympning och att riskerna för att flickorna utsätts för det ökar på sommaren.

https://www.facebook.com/KIT.Sverige/?hc_ref=NEWSFEED

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2017-09-22 09:03 #13 av: Magi-cat

Pågår även i Finland, trots att det är förbjudet. Få söker hjälp och få talar om det.

"Könsstympning är en mycket farlig åtgärd och konsekvenserna försvårar livet.

Infektioner är vanlig och stympade könsorgan försvårar urinering och leder till psykiska och sociala problem.

Vidare kränker könsstympningen flickornas självbestämmanderätt och fysiska integritet, påpekar Ahmed.

- Det är mycket svårt att tala öppet om den här saken. Den tigs ofta ihjäl, säger hon."

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/09/22/utredning-finlandska-flickor-utsatts-for-konsstympning-utomlands

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2017-10-05 12:25 #14 av: Huygens

Könsstympning och risk att bli ihjälslagen inte trovärdigt skäl för att stoppa utvisning enligt Migrationsdomstolen. SVT


Anmäl
2017-11-20 20:50 #15 av: Loris M

Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här studien. Hoppas att hon har rätt men jag är tveksam.

"Det förekommer idag uppblåsta siffror i media som riskerar att leda till att fler flickor ska råka illa ut, enligt professor Sara Johnsdotter vid Malmö Högskola

– Om föräldrar som tvekar om de ska låta omskära sin flicka eller inte, och det offentliga budskapet från samhället här är att det är extremt stora mörkertal, så ökar risken för att flickan ska få genomgå omskärelse, säger Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi.

95 procent av de somaliska invandrarna är negativa till könsstympning enligt forskning, säger Sara Johnsdotter. Att det är förbjudet i Sverige och att många muslimer från andra länder inte alls har traditionen, påverkar starkt.

Europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE vill ha korrekt statistik. Detta eftersom det förekommer uppblåsta siffror där man tittat på hur vanlig könsstympning är i till exempel ett afrikanskt land, och sedan förutsätter att det är lika vanligt bland invandrare från det landet när de flyttat till EU. Då kan det se ut som att det skulle finnas 150 000 omskurna kvinnor i Sverige, när den korrekta siffran med stöd av Socialstyrelsen är 38 000 kvinnor.

Färre än en flicka om året har blivit omskuren på semestern visar Sara Johnsdotters studier kring alla svenska domar och brottsutredningar kring omskärelse sedan 1982. En rimlig uppskattning enligt EIGE är att drygt 2000 tjejer är i riskzonen i Sverige"

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6824366

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-01-02 21:59 #16 av: Magi-cat

Förhoppningsvis har de här flickorna i 13-årsåldern räddats från könsstympning:

"På tisdagen inleddes rättegången. Händelsen har rubricerats som brott mot lagen med förbud mot könsstympning samt olaga hot. 

Under rättegången uppgav mannen att han riskerar att dödas om han återvänder till hemlandet och inte har omskurit sina döttrar, skriver Blekinge läns tidning."

https://www.expressen.se/kvallsposten/dottrar-skulle-stympas-pappan-havdar-nod/

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2018-01-08 20:40 #17 av: Magi-cat

"Gynekologen Bita Eshraghi ansvarar för en mottagning för könsstympade kvinnor. Hon har dessutom hjälpt papperslösa och är konsult för ideella föreningen Läkare i världen. Nu belönas hon för sina insatser med det nyinstiftade Ottar-priset."

https://www.etc.se/inrikes/jag-skulle-kunna-vara-en-av-de-patienter-jag-behandlar

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2018-01-08 20:56 #18 av: Loris M

Underbart med sådana starka och ödmjuka kvinnor. Blomma Hon säger så här:

"– Det som driver mig är framför allt att jag skulle kunna vara en av de patienter jag behandlar. Jag skulle kunna vara en pappers­lös kvinna, eller en oönskat gravid kvinna i ett land där man inte får göra abort. Jag skulle kunna vara någon av de kvinnor som utsatts för könsstympning. Men jag tycker också att vi som kommit långt i livet och är privilegierade har ett ansvar för att förbättra i livet för dem som fått det mindre bra."

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-01-31 21:21 #19 av: Magi-cat

Smärtsam läsning, men viktig:

"Smärtans barn" av Waris Dirie

https://www.bokus.com/bok/9789170023040/smartans-barn/

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2018-01-31 21:23 #20 av: VoxBauers

Grym, men viktig bok!

                                                               www.voxbauers.weebly.com                                                                  www.cornishrex.se

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.