Annons:
Etiketterartikelbarnlika-villkor
Läst 4281 ggr
Loris M
2016-03-29, 21:15

Barnfattigdom

När man pratar om barnfattigdom tänker man sällan på svenska barn. Någonstans har säkert de flesta av oss en föreställning om att barnfattigdom är något som hör till fattiga u-länder. Men faktum är att barnfattigdom existerar även här.

Visserligen saknar Sverige en officiell definition av begreppet barnfattigdom, eftersom barnfattigdom i vårt land handlar sällan om att barnen får gå hungriga eller inte ha några kläder. Men det finns många barn som lever i familjer som har så låga inkomster att pengarna inte räcker ens till det nödvändigaste. Något som leder till att dessa familjer hamnar i utanförskap. 

Enligt uppgifter från Rädda barnen, året 2013 levde 234 000 barn i fattigdom, vilket motsvarar 12% av alla barn i Sverige. Rädda barnen har sedan 2002 genomfört studier som speglar förändringar i barnens välfärd i Sverige, som de sedan redovisat i sina årliga rapporter. I den senaste rapporten som kom ut förra året (i vilken sammanfattas utvecklingen fram till året 2013), redogör de för studiens resultat och några av dem är:

  • Barnfattigdom varierar väldigt mycket beroende på föräldrakonstellation. Barnfattigdom bland barn till ensamstående föräldrar har minskat från 27,8 till 26,9. Motsvarande siffra för barn som har samboende föräldrar har ökat från 8,0 till 8,2. 
  • Vart tredje barn med utländsk bakgrund 29,3 % lever i ekonomisk utsatthet. Jämförande siffra för barn med föräldrar födda i Sverige är 4,9%
  • Att både ha utländsk bakgrund och vara ensamstående förälder är faktorer som ytterligare ökar risken för ekonomisk utsatthet. Så många som 54,3 % barn till ensamstående föräldrar med utländsk bakgrund lever i ekonomisk utsatthet. Vilket kan jämföras med 2,0 % för barn som lever med båda sina föräldrar som är födda i Sverige.
  • Det finns stora skillnader mellan olika kommuner men även olika stadsdelar. Som jämförelse kan nämnas att 30, 8 % av barn i Malmö lever i ekonomisk utsatthet, medan i Lomma är det bara 3%. 

Källa (Senaste rapporten från 2015)

Hur påverkas barnen?

Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Barnet löper till exempel större risk att bli mobbad och att få sämre resultat i skolan.

De här barnen har inte heller samma möjligheter till en meningsfull fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen begränsas av exempelvis avgifter för bussbiljetter, dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar lätt utanför gemenskapen.

Barn påverkas också av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler.

Källa

Här kan du läsa vad Rädda barnen gör för att bekämpa barnfattigdom i Sverige och utomlands.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att hjälpa utsatta barn. 

Bildkälla: Pixabay.com

Annons:
[NeferNefer]
2016-03-30, 13:40
#1

❤️

Upp till toppen
Annons: