Politik

Vad fan har V, S och MP gjort under fyra år?!

2018-09-02 12:02 #0 av: Loris M

Ja, så brukar det låta i diverse forum, så här kommer en lista med 100 saker de har  gjort under de här fyra åren för de som undrar eller påstår att de inte gjort något. Glad

”Vad fan har Vänsterpartiet (V) +Socialdemokraterna (S) +Miljöpartiet (MP) gjort under 4 år?"

1. Höjt barnbidrag med 200 kr/mån.
2. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 200 kr/mån
3. Höjt studiemedel för högskolestudenter med 300 kr/mån
4. Avgiftsfri kollektivtrafik för skolelever på sommarloven
5. CSN-lån för att ta körkort. 
6. Avgiftsfri tandvård upp till 23 år 
7. Fördubblat tandvårdsbidrag för unga mellan 22-29 år
8. Lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år
9. Uppfylld 90-dagarsgaranti
10. 200 miljoner mer årligen på elevhälsan 
11. 250 miljoner mer årligen till den sociala barn-och ungdomsvården 
12. Avgiftsfria receptbelagda mediciner för barn
13. 6 miljarder mer per år som fördelas efter behov för en jämlikare skola
14. Avgiftsfria preventivmedel för unga upp till 21 år 
15. Avgiftsfri simskola 
16. 100 miljoner för 10 000 fler sommarjobb 
17. Infört samtyckeslag
18. 50 miljoner till tjej-och kvinnojourer efter #metoo 
19. 70 miljoner till fritidsgårdar och kultur och idrott för barn och unga
20. 1 miljard till förlossningsvården
21. Bidrag för billigare glasögon till barn
22. Lagförslag för att återinföra högskolebehörighet som norm på yrkesprogram
23. 20 000 fler anställda inom skolan idag jämfört med 2014
24. Utreder betygssystemet för att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg
25. 140 miljoner för sänkta avgifter i musik-och kulturskolan
26. 50 miljoner för bättre sex-och samlevnadsundervisning i skolan efter #metoo
27. Obligatorisk prao i högstadiet
28. Läsa, skriva, räkna-garanti
29. Fler böcker i förskolan, mer resurser till skolbibliotek och insatser för ökad läsning
30. 360 miljoner för läxhjälp åt alla elever
31. Högre anslag till idrottsrörelsen
32. En halv miljard i jämlikhetspeng till skolor med störst behov
33. Insatser för att fler ska klara gymnasiet
34. Rätt till komvux för alla
35. Blocköverskridande överenskommelse om 100% förnybar energi till 2040. 
36. Minsta barngrupperna i förskolan på 25 år
37. Infört barnkonventionen som svensk lag
38. 100 miljoner för att motverka hedersförtryck
39. Fördubblat satsningar på ökad psykisk hälsa och bättre psykiatri. Ca 2 miljarder årligen
40. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar
41. 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting 
42. 250 miljoner till kostnadsfria lovaktiviteter
43. Bättre sjukförsäkring för studenter
44. Största miljö-och klimatsatsningen i modern tid, 13 miljarder fram till 2020, en 185%-ig ökning i jämförelse med förra mandatperioden.
45. Subvention av elcyklar, fyrdubbling av antalet laddstolpar och ökat stöd till solceller.
46. Flygskatt har införts för att flyget ska bära sina klimatkostnader och bränslebytet samt bonus-malus-system har införts för att ställa om transportsektorn.
47. Stopp för staplande av visstidsanställningar 
48. Utredning för att sätta stopp för sms-anställningar och hyvling
49. Enklare för unga transpersoner att byta juridiskt kön
50. Förstärkning av psykiatrin för barn och unga. 250 miljoner kr mer till landstingen
51. Statsbidrag för att rusta upp skollokaler 
52. 500 miljoner för fler speciallärare och specialpedagoger
53. Satsning på utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogram
54. 2 miljarder till lågstadiet för fler lärare och mindre klasser 
55. Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer
56. Höjt underhållsstöd för äldre barn med 350 kr/mån för barn som är 15 år eller äldre och 150 kr/mån för barn som är mellan 11-14 år.
57. 130 miljoner kronor mer till ungdomsmottagningar.
58. 2,2 miljarder i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden
59. Avdragsrätt för fackmedlemskap 
60. 500 miljoner för att stärka fritidshemmen 
61. 80 miljoner årligen för barnomsorg på obekväm arbetstid
62. 14 000 fler högskoleplatser
63. 830 miljoner för minskade barngrupper i förskolan.
64. 5000 fler folkhögskoleplatser
65. 2500 platser på yrkeshögskolan
66. 7 miljarder mer till polisen, största polissatsningen på över ett decennium
67. 1,2 miljarder för att hela Sverige ska leva
68. Fri entré på statliga muséer
69. 150 miljoner för lovskola åt alla
70. 137 miljoner till förstärkt barnhälsovård
71. Ny timplan i grundskolan för att garantera undervisningstid åt alla elever
72. Lärarlönelyft och fler lärare
73. Regionala lärcentra för att man ska kunna utbilda i sig i hela landet
74. 50 miljoner kronor årligen för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga samt 390 miljoner för bättre mottagande av ensamkommande barn och unga
75. Höjt tak i A-kassan 
76. Utökad möjlighet tillsammans deltidsstämpling för att få A-kassa
77. Platserna på polisutbildningen har utökats och antalet antagna fördubblats till 1400 per år. 
78. Krafttag mot organiserad brottslighet. 30 straffskärpningar för allt från vapeninnehav till narkotikabrott.
79. Skatteverket har fått i uppdrag att jaga rika skattesmitare. Idag försvinner 130 miljarder skattekronor från Sverige varje år.
80. Stärkt rätt till målsägandebiträde till offer för sexualbrott, samt extra satsning på brottsofferjourer.
81. Kunskapslyftet – 93 000 fler utbildningsplatser
82. Den största bostadssatsningen på 20 år – 3,2 miljarder årligen för fler billiga hyresrätter
83. Höjt flerbarnstillägg
84. Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
85. Rättvist karensavdrag 
86. Totalförbud av barnäktenskap
87. 47%-ig ökning av medel till järnvägsunderhållet
88. 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
89. Obligatorisk skola för alla barn från 6årsålder
90. Avskaffande av FAS 3 och Lex Laval (lika lön för lika arbete)
91. Skärpta straff för sexualbrott
92. Återinförande av den allmänna värnplikten
93. Lagförslag för att begränsa vinsterna i välfärden
94. Halverat tiden för nyanlända att komma i arbete
95. 11 000 fler extratjänster i välfärden
96. 100 000 fler som arbetar i välfärden
97. 100 miljoner mer för att stärka tillgängligheten till Barn-och ungdomspsykiatrin
98. Investeringsstöd för 11 000 fler billiga hyresrätter
99. Infört tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen
100. 4,7 miljarder mer till sjukvården. Största satsningen i modern tid.

/Pennryd

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-09-02 12:10 #1 av: [NeferNefer]

Tummen uppBlomma

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2018-09-02 12:51 #2 av: Novachan

Intressant lista! Bra jobbat på att skriva ihop den! Jättebra att kunna se en snabb översikt.

Jag har några frågor om några punkter om vad dom innebär:

9. Hur fungerar 90-dagarsgaranti? /Vad är det man liksom gör för att uppnå den?

15. Innebär det att det kommer finnas avgiftsfria simskolor hela tiden nu framöver eller var det en satsning som bara erbjuds i år/när pengarna för satsningen är slut? Och gäller det barn i alla åldrar? Jag lyckas inte läsa mig till det...

28. Vad innebär Läsa, skriva, räkna-garantin ren konkret? Vad man vill få ut är uppenbart men jag undrar vad man gör för att uppnå målet? Samma undrar jag angående punkt 30. om läxhjälp åt alla elever

67. Vad innebär/betyder den? Satsningar på lite allt möjligt som gynnar Sverige?

69. Vad innebär lovskola/dess fördelar? Har svårt att hitta något bra ställe att läsa om det

Anmäl
2018-09-02 13:42 #3 av: Loris M

#2 

9. Det innebär att regeringen har tillsatt en samordnare som ska främja samarbete mellan landsting, kommun, skolan, näringslivet för att dessa ungdomar som varken jobbar eller studeras ska kunna fångas upp och erbjudas antigen jobb eller studier. De har även tillsatt en delegation som hade i uppgift att främja samverkan mellan kommuner och arbetsförmedlingen kring dessa ungdomar.

15. Det var ett statsbidrag som delades ut för alla som börjar i förskoleklass (6-åringar). Om det fortsätter beror väl på vad den nya regeringen tycker. Här finns hela beslutet att läsa. 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/regeringsbeslut-simskola-2018.pdf

28. Rent konkret innebär det att eftersom det är en bestämmelse som infördes i skollagen, har den ganska stor kraft och tyngd. Lärare har rätt att söka stöd och resurser hos huvudmannen för att elever med inlärningssvårigheter ska upptäckas och fångas tidigt. Regeringen har även utsett utredare som skulle följa upp skolornas arbete med stödjande insatser. 

30. Det handlar mer om jämlikhet den här punkten. De som annars fått läxhjälp är elever med föräldrar som är rika/höginkomsttagare. Det finns företag som säljer dessa tjänster med läxhjälp och det är så klart inte alla som har råd med det. Där för har de beslutat att läxhjälp i skolan ska vara obligatoriskt så att även de barn som inte har rika föräldrar ska kunna få hjälp med läxor. 

67. Jag är osäker på vad som menas här.

69. Det här är också något som stiftades i skollagen och som "tvingar" skolor att erbjuda elever som vill det undervisning under lov. Det gäller elever som går i åk 8-9. Tanken är att de ska få möjlighet att lära sig, hinna ikapp och förbättra betyg. Det riktar sig främst till de elever som riskerar att gå ut grundskolan utan godkända betyg.

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-09-02 19:52 #4 av: Novachan

#3 Tack för förklaringarna! Glad undrar ytterligare några saker:

Hur är det tänkt att samordnaren ska hitta dessa ungdomar?

Kan du ge några exempel på vad för sorts stöd och resurser som finns som kan användas för att hjälpa elever med inlärningssvårigheter? Jag kan bara komma på extrapersonal och egna kursböcker som eleven får rita i, men det kanske finns fler hjälpmedel?

Hur går läxhjälpen till praktiskt sätt? Att eleverna går till skolan eller annan lokal med lärare eller volontärer som kan hjälpa dem med läxor på plats eller är det att det kan få hjälp på distans typ via en dator?

Vet du om alla elever får gå till lovskola om de vill eller är det bara tillåtet för elever som man ser har ett behov av det att gå till lovskola?

Anmäl
2018-09-02 21:33 #5 av: Loris M

#4 Här står det allt om lovskolan.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/lovskola#h-Eleversratttilllovskola

Det är bara dessa två kategorier som har rätt att gå i lovskola enligt skollagen:  

  • För att vara behörig till de nationella yrkesprogrammen krävs dessutom godkända betyg i ytterligare minst fem andra ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen
  • För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv ämnen.

Skolan kan om de vill erbjuda även andra som vill och behöver det, men det är inget som elever eller föräldrar kan kräva. 

Vad gäller läxhjälp i praktiken vet jag inte hur det fungerar. Och vad gäller stöd för elever med inlärningssvårigheter så finns det mycket som kan göras men det beror alldeles på vad eleven har för svårigheter. Skolan har elevhälsoteam och  specialpedagoger som kan kartlägga behoven. Det kan handla om att anpassa miljö, få hjälpmedel, ta hjälp av habiliteringen, anpassa undervisningen (ex. mindre grupper), bildstöd, hjälp med att strukturera och få översikt över dagen..... 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-09-02 21:59 #6 av: Novachan

#5 Tack igen, då förstår jag lite bättre Glad

Ser att jag var otydlig i #4 och jag menade: Hur är det tänkt att samordnaren ska hitta dessa ungdomar som ingår i 90-dagarsgarantin? Eller så kanske du inte hade svar på den...

Anmäl
2018-09-03 06:52 #7 av: Loris M

#6 Jag antar att det inte är samordnaren som ska hitta/leta efter dessa ungdomar. Hens jobb är att samordna de andra instanser och samarbeten mellan dem, som försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten. Om ungdomarna varken jobbar eller studerar så borde de söka hjälp och hamna hos någon av dessa och där kan de fångas upp. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2018-09-03 14:34 #8 av: Novachan

#7 Åter igen tack för svar/förklaring Glad

Anmäl
2018-09-03 22:44 #9 av: Sjuttan

Fantastiskt jobb att sammanställa alla dessa fakta! Bra gjort!

"Jag är inte tillräckligt ung för att veta allting". Oscar Wilde.
Anmäl
2018-09-07 11:22 #10 av: Magi-cat

Bra sammanställning! 

Den visar att Sverige inte alls håller på och risar ihop, vilket en del upprepar hela tiden.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-09-07 11:23 #11 av: [NeferNefer]

Det går bara bra för Sverige, trots alla sverigehatare som kallar sig sverigevänner men inte gör annat än att snacka sk*t om Sverige här och till utländska media - samtidigt som de hyllar Putin YrarMärkligt, det där.

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2018-09-07 11:24 #12 av: Magi-cat

Punkt 67: 

Hela Sverige ska leva-kampanjen:

"Människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Att vi tar vara på de rikedomar som finns runtom i landet är en förutsättning för att svensk ekonomi ska fungera, och för att vi ska fortsätta utvecklas som en stark välfärdsnation. Det är också en nyckel i den gröna omställningen mot ett mer hållbart samhälle. I budgetpropositionen för 2018 gör regeringen därför en satsning på 1245 miljoner kronor 2018 för att hela landet ska leva.

Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar:

  • Service och goda levnadsvillkor i hela landet
  • Gröna jobb i hela landet
  • Företagande och utbildning i hela landet
  • Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet"

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-gor-hela-sverige-satsning-pa-12-miljarder-kronor-i-budgeten/

Det där var faktiskt lite nytt för mig, och mycket glädjande.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-09-07 11:24 #13 av: [NeferNefer]

Tummen uppHjärta

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2018-09-07 12:27 #16 av: [NeferNefer]

#12: Jag måste säga att jag är speciellt förtjust i det där med "gröna jobb", ser fram emot att få se vad det kan innebära Kär

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl
2018-09-07 12:37 #17 av: Magi-cat

#16 Jag tycker också det känns positivt. Kär Och utvecklande för hela landet.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-09-07 12:48 #18 av: [NeferNefer]

#17: Ja, verkligen Tummen uppLäget är mycket bra i Sverige, men det kan alltid bli ännu bättre!

"All tid måste förflyta i sin egen takt. Ibland dricker man kaffe. Ibland dricker man kaffe inte." (Mikael Niemi)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.