Övrigt

Skogsbränderna i Kalifornien m fl stater

2018-11-15 17:21 #0 av: Huygens

Skogsbränderna i Kalifornien, ibland även kallat naturbränder (eng. wildfire), är inte vad dom ser ut att vara. Skogsbränderna i USAs delstater och troligen också i Europa är något annat än vad media påstår.

Skogsbränderna dom sista åren är inte naturliga och brandskyddsmyndighetens insatser är svåra att förstå. Visst, brandpersonal på plats kämpar med brandslang etc, men den övergripande bilden, brändernas uppkomst samt spridning, bristen på samordningen, avsaknaden av resurser etc, är inte begriplig.

Hur fattar dessa 1000-tals hus eld, medan terrängen omkring bostadshusen ofta är mer eller mindre oskadad?


Vi ser precis som under år 2017, massvis med bortbrända hus i USA. Skogen runt om står kvar. Staden Paradise drabbades av Lägerelden (eng. Camp Fire). Buskar, sopkärl i plast och diverse uthus hopsnickrade av bräder klarar ofta branden bra, många gånger helt oskadade. Bilar och andra fordon bränns ut helt. Bostadshusen och kommersiella byggnader jämnas med marken av skogsbränderna.

Folk tvingas överge sina hem.

Agenda 21 utspela sej.Låt oss se på ett exempel.

Kommarsiella byggnader i Kalifornien måste enligt lag byggas i material som klarar bränder bättre, betong, stålbalkar och plåt brukar ha företräde som byggmaterial.

Även brandskyddssystemen, kraven på sprinklers i kommersiella byggnader är stränga i Kalifornein pga årtionden av skogsbränder. Kommersiella och kommunala byggnader måste uppfylla speciella brandkrav.

Sjukhus omgärdas av särskilt hård brandskyddslagstiftning.


Hur kan det komma sej att hjärtvårdavdelningen kunde brinna ner så fullständigt i Feather River (wiki), Paradise? Det är mörkt på mycket av bilderna, men lägg märke till att skogen klarat branden bra. (YT/mental_boost, 2018-11-14, 2 min)

Hur är det möjligt och vad är det som sker?

Agenda 2030


Anmäl
2018-11-16 05:50 #1 av: wildfire

Det är så tragiskt och hemskt,man finner inga ord i det här Ledsen

Jag läste om några drabbade som kommer att stämma företaget PG&E eftersom det tydligen hade rapporterats om undermåliga ledningar med mera som  slagit gnistor och på så vis möjligen kunnat startat brand.Det berörde just den du nämner, camp fire men det där kan dom ju så klart inte vara säkra på och alla försöker hitta lösning på hur det kunnat gå så hemskt illa.

Har funderat lite på det där,hur och varför men jag vill inte tro nån/några konspiratoriskt ligger bakom den förödelsen och att det istället finns förklaringar så enkla som att nåt glas legat i solen och fattat eld eller nåt annat förklarligt men man vill verkligen inte tro att det skulle vara medvetna handlingar.


Anmäl
2018-11-16 11:24 #2 av: Huygens

Tittar man på nätet finns det många funderingar på hur husen bränns ner.

En möjlighet är att dom sk smartmetrarna från PG&E antänder husen. Folk i USA har berättat att dom får näsblod om dom har sovrummet nära väggen med smartmeterna (elmätare med radiosändare, modell kraftig mobiltelefonsändare).

Det finns rapporter om hus som ser oskadade ut när skogsbranden nalkas och plötsligt börjar husen brinna inifrån. Lågorna slår överraskande ut genom taket, elden syns genom fönstren på bottenplan och fönsterrutorna går sedan sönder av hettan. Ibland är husen övertända på 30 sekunder. Bränderna är våldsamma och delar av husen kan kollapsa efter bara 10 minuter. Antända hus verkar mer eller mindre ha alla delar brinnande inomhus samtidigt.

Andra funderingar är att olika typer av sk DEW (directed energy weapons), antänder husen genom att hetta upp metall inomhus till antändningspunkt eller t ex drönare som direkt riktar energivapen utifrån mot husen.


Vi har samma skogsbrandsmönster i Paradise och Woolsey (wiki), som i USA under förra året (samt i Europa) och som även synts i mindre skala några år tillbaka. Militären har visat dessa riktade energivapen på TV, som troligen användes mot Iraks civilbefolkning och antände bilar samt bussar fullastade med passagerare.


Låt oss se på ett videoklipp av Paradise, Kalifornien. Landskapet är ganska rökigt på morgonen efter skogsbranden.

(YT/Sacramento Bee, 2018-11-14, 2 min)

Videoklippet börjar med något som liknar ett utbrännt köpcenter. Ytterväggarna av betong står kvar, men allt innanmäte är nedbränt och kollapsat. Det är mycket konstigt med tanke på att kommersiella byggnader omgärdas av strikta regler som reglerar brandskyddet i Kalifornien pga årtionden av skogsbränder. Kommersiella byggnader har sprinklers och är byggda av mindre brännbart material.

Men det är som om alla dessa sprinklers inte fungerat, precis som under falsk flagga 911 där svart rök hela tiden bolmade ut. Köpcentret är definitivt utbränt, nedbränt.


Kameran pannorer över Paradise område med skog, som skogsbranden skonat. Dom ljusa områdena på marken är aska efter husen som brunnit ner. Ja, husen är ofta helt jämnade med marken, inte halvbrunna, utan totalförintade.

Atombombsförintade som många säger.

Lägg märke till hur tätt inpå dom utbrunna husen, som oskadade träd och ibland buskar står. Flera personer på nätet har sagt att det mest brandtåliga materialet i Paradise verkar vara granbarr. Kanske ska man bygga hus i fortsättningen av granbarr och kåda, för det verkar klara av skogsbranden relativt oskadat.

Visst, på nära håll finns det sönderbrända träd, men då verkar träden brunnit ut pga branden från närbelägna hus.


Lägg även märke till att uthusen av trä, målade i ljusa plastfärger, klarat bränderna mycket bättre än bostadshusen. Vid 2:08 i videoklippet syns ett ljust uthus med ljusrött tack. Väggarna är inte ens svedda av den intensiva hettan.

Lägg märke till det avlånga ljusgröna uthuset med vita knutar (upptill i bild vid 2:03 samt till vänster i bild vid 2:16). Troligen ett ljusgrönt uthus för förvaring av stegar, långa metspön eller liknande. Dom ljusgröna väggarna på uthuset är oklanderliga, medan bostadshusen både till höger och till vänster är jämnade med marken.

Totalförintade.

Helt nedbrända.

Men uthusen klarar sej ofta bra. Inte ens svedda väggar.


Från 2:16 i videoklippet vill jag att ni även lägger märke till gatorna i Paradise. Om ni tittar på gatorna ser dom ofta rensopade ut, som om staden förberett sej för en parad. Gatorna ser ofta nysopade ut, det finns inte mycket bråte. Samtidigt rapporteras och visas på videoklipp dom rasande eldstormarna.

Hur kan så många gator se helt rensopade ut timmarna efter att alla husen brunnit ner? Borde det inte finnas en hel mängd med bråte, aska, sönderbränt eller brandskadat material på gatorna? Eller kan det vara så att eldstormarna är lokala? Och där husen finns är det mycket svagare vindar, som gör att det sönderbrända materialet sällan faller med än 3 m från ytterväggarna.

Därför ser många gator oklanderligt rensopade ut.


Titta särskilt på det utbrända huset vid 2:52. Den ljusgrå askan är allt som finns kvar av byggnaden. Men i förgrunden snett till vänster syns två präktiga granar och upptill i bild syns fyra stora barrträd (enar?) som alla står tätt intill det nedbrända huset.

Hur kan granar och enar klara skogsbranden i stort sett oskadade, 2-3 m från ett stort bostadshus som jämnats med marken i den våldsamma "skogsbranden"?

Det här kan ni inte tro på, att alla dessa hus i Paradise brunnit ner av en "skogsbrand". Bostadshusen har ju jämnats med marken i något som liknar atombombsförintelse.


I videoklippet saknas dock en sak, men jag nämner det ändå.

Brandmyndigheterna i Kalifornien har kartor på gasledningar för att kunna stänga av gasen om en ledning brister. Ingen vill att gasen sprids och exploderar i ett helt kvarter. Vid läckage, brusten gasledning eller vid bränder i hus, stänger brandkåren normalt sett av gasen till bostadshusen. En lucka över en gatbrunn dras undan, personal klättrar ner till gasledningarnas knutpunkt och stänger gasen i riktning mot det kvarter eller den gata som är i brandzonen.

Men vid dessa "skogsbränder" med totalt nedbrunna hus beter sej brandkåren tvärtom. Öppna avbrutna gasledningar får brinna fritt i mer än 12 timmar efter att skogsbränderna påstås ha nått fram till husen. Under pågående "släckningsarbete" gör brandkåren inget för att stänga av brustna gasledningar, som väsande släpper ut brinnande gas.

TV-reportrar som efter skogsbranden står brevid nedbrända hus med öppna brinnande gasledningar ger inga eller högst motsägelsefulla förklaringar.


Anmäl
2018-11-16 12:12 #3 av: Magi-cat

Med eller utan byggnader som drabbas kan skogsbränder ha ett rasande och snabbt förlopp. Därtill kom i det här fallet en mycket kraftig vind...

Otroligt hemskt och tragiskt!

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-11-16 12:14 #4 av: Huygens

Men som jag skrev, varför finns det inte mer bråte på gatorna i så fall?


Anmäl
2018-11-17 00:51 #5 av: Huygens

Agenda 21 fortskrider.

Som vanligt för dom boende i Kalifornien ges ingen eller obefintlig förvarning för dom myndighetsstartade "skogsbränderna". I bästa fall åker en polis runt och knackar dörr när elden är 100 m bort. Ofta är enda varningen en granne som berättar att myndigheterna beordrat evakuering på radion. Boende ges 5 minuter att samla ihop sina viktigaste ägodelar och fly i bilen. Många boende hinner knappat nerför gatan innan dom uppger att deras hus står i ljusan låga. Meterhöga flammor ses slå ut från taken.

Boende i Paradise fick högst sparsamt med hjälp från myndigheterna. Bostäder för 27 000 invånare förstördes av skogsbranden. 600 personer är saknade. SVT


Men det fanns ett undantag.

Stewart Nugent stannade kvar och släckte glödbränder med spade. På så sätt kunde han rädda sitt och grannens hus. Alla andra omkringliggande hus jämnades med marken. Askhögar. Stewart tvingades kämpa mot elden i 6 timmar. SVT

Med en fungerande brandkår hade Paradise inte behövt brinna ner som ett led i myndigheternas Agenda 2030.


Drönarfilm över Paradise. SVT

Lägg märke till hur ett uthuset av plankverk åter klarat "skogsbranden" utmärkt, omgärdat av oskadat torrt buskage. Notera dom 3 bruna soptunnorna i brännbar plast på trottoaren som klarat "skogsbranden", medan huset i förgrunden totalförintats och bilen är helt utbränd.

Notera också hur väl skogen klarat "skogsbranden".

Snustorra buskar och fnösketorrt björkris verkar på flera ställen helt opåverkade av "skogsbranden".

Lägg märke till i drönarfilmen hur lite askan från dom "atombombsförintade" husen spridit sej. Askan ligger som mest 2 m från husens ytterväggar. Hur är det möjligt att askan inte spridits mer, med tanke på dom "rasande" eldstormarna och "våldsamma" vindstyrkorna som sägs ha härjat i Paradise?

Lägg även märke till hur rensopad gatan är, den cirkulära återvändsgränden är oklanderligt rensopad. Hur är det möjligt att aska, eldfragment, bråte och brandrester ej spridits till gatan under dom "våldsamma" vindstyrkorna?

Agenda 21


Anmäl
2018-11-17 07:21 #6 av: Magi-cat

När bränderna rasade på betydligt närmare håll i somras, gick det ibland precis så där fort.
Boende hann rafsa ihop det allra nödvändigaste i bästa fall innan de evakuerades. Yrvakna barn fick med sig något gosedjur.
Jag pratade med en brandpersonal om hur det verkligen var och hur röken var så tät att husen knappt syntes.

Och då hade vi en sådan evinnerlig tur att det inte blåste vindar med sådan styrka som varit fallet i Kalifornien...

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-11-17 11:55 #7 av: Huygens

Om det är sådan rasande stormvindar i Kalifornien, varför ligger allt bränt bråte från husen bara 2 m från dom nedbrända ytterväggarna? Varför är så många gator rensopade och har inget bråte?


Anmäl
2018-11-17 17:05 #8 av: wildfire

#7 Jag får faktiskt hålla med dig i den tanken för det ser väldigt märkligt ut med så rena gator i ett brandinferno. Eld som sveper med vind borde göra betydligt mer yttre och omkringliggande skada än det ser ut från flera platser in Paradise.

Att flera hus tycks ha gått upp i rök "inifrån" nog ser det så ut och en del grönska som man kan tycka skulle vara helt utbrunnet men har klarat sig men mest förvånande är gatorna som ser helt rena ut. Märkligt väldigt märkligt Funderar

Nu vill jag absolut inte tro att den här tragedin är någon/några konspiratörer som ligger bakom och att det kan finnas logiska förklaringar till varför gator kan se så prydliga ut.Om jag spekulerar lite så kanske folk vart där och med sorgen i sina hjärtan över hur det ser ut så har dom hållit efter efter bästa förmåga men det faller eftersom dom inte får beträda områden men spekulera kan man alltid göra och det ser uppriktigt väldigt märkligt ut.

Vi får bilder från media och det kan se helt annorlunda ut på plats och eftersom vi inte vart där och sett förödelsen så är det väldigt svårt att både uttala sig och spekulera i hur det ser ut och hur det här har gått till. Vad hände, vad startade bränderna ,är det elbolaget som ligger bakom som fått kritik innan branden.

Tankarna är många både hos oss och dom drabbade framför allt och alla inblandade  för alla vill vi ha svar  på hur f kunde det bli så här ?

Låt oss leka med tanken att det är konspiratoriskt , vad är då avsikten med den förödelse där helt oskyldiga människor drabbas av nåt sånt här. Vad vill man få ut av den förödelsen och rena rama krigszonen som det nu är i California ?

Politiskt ? Trump ?  nån annan ? Vad vill man åstadkomma och få fram,och igenom med mera  . Jag får inte grepp om den saken men jag håller helt med dig i din tanke om hur det ser ut på bilderna men som sagt vi har inte vart  på plats  sen det här startade så vi har svårt att bilda oss en uppfattning om hur det verkligen ser ut efter infernot och om gatorna verkligen är så rena som dom ser ut att vara på bild.


Anmäl
2018-11-17 18:02 #9 av: Huygens

#8 Det definitiva motivet är svårt att veta och jag beskrev problemet i annan tråd (inlägg).

Dom motiv som förts fram för statsterrorismen, "skogsbränderna", är relaterade till Agenda 21, där makthavarna ovanför Kongressen och ovanför presidenten, vill fösa in folk i städerna. Det blir helt enkelt lättare att massövervaka folk i städerna med kameror och WiFi-skanrar, är en alternativ uppfattning.

Makthavarna bränner därför ner husen i Kaliforniens naturområden.

Redan idag kan man med en mobil och programvara avläsa var boende befinner sej i sina bostäder. Med 5G kommer Totalövervakningen och exakt vetskap av vart alla befinner sej bli ännu lättare för säkerhetstjänsten och psykopaterna som genomför falskflaggorna. Se t ex (YT/OuterLight, 2018-11-09, 13 min)

Studien är gjord av MIT i USA. Med en vanlig mobiltelefon kan man se genom stängda dörrar och genom stängda fönster där rullgardinen är neddragen. Forskarna kunde följa boende förflytta sej i sina lägenheter. Det enda som behövdes var en mobiltelefon, en specialgjord app och WiFi-signaler som studsar runt i byggnaden. Många lägenhetsinnehavare har ju egna WiFi-routers som sänder radiovågor, vilket kan avläsas med mobiltelefon, på samma sätt som i en radaranläggning. Man kan även placera en WiFi-sändare i trapphuset eller i en bil ute på gatan och spåra dom boendes alla förflyttningar i sina lägenheter eller hus.

Ett idealiskt verktyg för inbrottstjuvar.


Ett annat motiv som nämnts är att det är dyrt att bo i Kalifornien. Genom att fösa ihop folk i små lägenheter i storstäderna, blir deras boende billigare och folket kan därmed inte kräva lika höga löner. Kalifornien har världens kanske högsta levnadskostnader och dyraste villor. Folket i Kalifornien har därför bland världens högsta löner om dom kan köpa dessa mångmiljonvillor, som nu brinner ner.


Ett tredje motiv kan vara att myndigheterna vill använda marken för andra ändamål och därför vill sänka värdet på marken genom att bränna bort mångmiljonvillorna. Den brända marken kan därför betinga ett mycket lägre pris vid tvångsköp, expropriering.

Ett sådant myndighetsprojekt som under året 2018 i stora avseenden följer Kalifornienbränderna är planerna på en ny höghastighetståglinje. Marken som behöver köpas för tåglinjen är idag dyr, men efter att husen brunnit ner kommer marken bli mycket billigare.

Karta på den planerade tåglinjen och överensstämmelse med flera av dom stora bränderna i Kalifornien finns i yt-klippet. (YT/OuterLight, 2018-11-12, 19 min)

Man kan även leta på Agenda 21, High Speed Rail, t ex reddit.


Flera motiv kan såklart finnas och vi vet inte slutmålet med att bränna ner bostadshusen i mindre städer, maskerat som "skogsbränder".


#6 Du pratar om bränder här i Sverige, där röken var så tät att man inte kunde se husen. Hur vet du att bränderna år 2018 inte är skapade av myndigheterna eller av säkerhetstjänsten? Sommaren 1994 (smhi) (1992?) som var ungefär lika torr hade inte speciellt många bränder. Så varför denna mängd skogsbränder i Sverige, där myndigheterna ej uppger orsak?

Dessutom, snabbevakuering sker ofta när brand uppstår oväntat nära bostadshus. T ex kan gräsbränder vara lika illa (eller värre) än skogsbränder. Speciellt om gräset är högt på en äng, snustorrt som halm och vinden ligger på. Går gräset ända fram till hus som ej omgärdas av gårdsplan kan det snabbt bli kritiskt. Börjar gräset plötsligt brinna och elden rör på sej 100 m från hus på en äng, måste man såklart snabbevakuera.

Men så är inte fallet med dom stora bränderna i Kalifornien, där brandmyndigheterna kan följa bränderna i dagar utan att varna allmänheten. Och när väl varningen kommer är det många gånger med mindre än 5 minuters evakueringstid eller enbart som ett meddelande på radio.

När skogsbrandens frontlinje väl når städerna efter några dagar, är brandkårens närvaro sparsam eller oförklarligt frånvarande.

Brandmyndigheterna har även (som psy-op eller mörkläggning?) klagat på att mobilbolagen kraftigt sänkt eller blockerat mobiltrafiken i områden där brandmyndigheten påstår sej ha försökt sända mass-SMS med evakueringorder. Detta trots att det påstås finnas avtal att mobilbolagen ska tillhandhålla högre bandbredd när brandmyndigheten så begär i Kalifornien. Mobilbolagen har ibland erkänt att dom strypt mobiltrafiken när den behövs som mest och ibland förnekat att så skett. Ett exempel är här (wiki), där Illuminatiföretaget Verizon avsiktligt ströp mobiltrafiken för att stoppa brandkårens varningar om dom förestående husbränningarna som skulle skyllas på "skogsbranden".


När det gäller dom stora bränderna i USA med långa frontlinjer som befinner sej flera mil bort från bostadshusen, borde brandmyndigheten kunna förvarna mycket, mycket bättre. Så har inte skett i ett enda fall av betydelse jag läst om, trots att skogsbränderna pågått i dagar, långt från bebyggelse och långsamt rört sej mot dom dyra miljonvillorna.

Sen är det mycket konstigt att dom flesta husbränder skylls på flygande glöder (eng. embers) och inte på skogsbranden som sådan. Det borde gå att skydda husen från glöder mycket bättre, men ofta ser man brandkåren utföra släckningsarbete först när det är för sent och husen rasar samman av all eld.


Vad som också rapporterats av många vittnen i USA är att vinden är extremt osymmetrisk. När elden drivs fram sista biten mot städernas utkanter blir vindstyrkan oförklarligt extremt hög, men bara 500 m in i en stad kan det vara vindstilla. Det är som om något slags högteknologiskt vapen framkallar dessa stormvindar som har mycket lokal existens med räckvidd på mindre än 1 km. Vinden kan vara högst måttlig i flera dagar medan skogsbrandens frontlinje sakta drar närmare staden. Sedan mitt i natten, när eldens frontlinje är precis utanför stadsområdet, ökar vindstyrkan under 20 - 30 minuters tid till stormstyrka och elden sveper våldsamt in över staden. Massvis med hus antänds sedan oförklarligt inifrån och exploderar snarast sönder från insidan och ut än brinner ner. Skulden för husbränderna läggs därefter på "skogsbranden". Bränderna är så intensiva att allt som återstår av ett 12 - 15 m högt bostadshus är ett asklager på 5 cm, med lite metallrester.

Men uthusen klarar sej i allmänhet oklanderligt, helt utan skador, även när uthus byggda av plankverk står mitt i fnösketorra buskage. Plastfärgen på uthusen är inte ens svedd av "skogsbranden", som sägs ha totalförintat dom intilliggande bostadshusen.

Varför ökar vindstyrkan till vrålande stormstyrkor under såpass korta tidsintervall som 20 minuter och varför inträffar det först när elden efter flera dagars långsam marsch till slut når stadsområden? Och varför är det i stort sett vindstilla bara 500 m bort från eldfronten vid städerna?

Varför addresserar inte myndigheterna dessa konstiga vindförhållanden med storm på ett ställe vid stadsgränsen och stiljte på ett annat ställe 500 m bort från skogsbrandens frontlinje?


Anmäl
2018-11-19 22:01 #10 av: Magi-cat

En positiv nyhet mitt i kattastrofen. En räddad katt vägrar lämna sin räddare. KattKramas

https://www.aftonbladet.se/a/0E8gy2?fbclid=IwAR1vh662VooyaLvpgcHdBCF9qBa3wv1U9JeMVAX37twwtEaW2I2-qmjZLOU

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-11-20 04:40 #11 av: wildfire

HjärtaKattHjärta


Anmäl
2018-11-28 08:55 #12 av: Huygens

Några flygfoton av Paradise, Kalifornien.

Lägg märke till att skogen ser ut att vara helt oskadad, medan husen är fullkomligt nedbrända. ABC NET, 2018-11-21 (Australisk nyhetssajt)

Kilcrease Circle
Cypress Meadows
Children's Community Charter
Ridgewood Mobile Home Park


Samtliga bostadsområden är utbränd, men skogen står grön och fin. Före- och efter-foton. Bilderna före branden togs troligen i sommar eller vid tillfälle när det var soligt. Javisst, är bilderna efter branden mörka, det kan bero på att det är vinter och mulet när fotona togs. Klickar man på länkarna under fotona kan man se bilderna i aningen större format.

Träden är gröna och oskadade trots "skogsbranden".

Av husen återstår 3-5 cm gråvita asklager på marken. Militära energivapen har använts.


Det är anmärkningsvärt att se helt nedbrända hus i tätt skogsområde, där träden är gröna och helt oskadade runt det nedbrunna huset. Jag tror inte att träden står mer än 4-5 m från vissa av dom nedbrända husen.

Hur är det möjligt med en "skogsbrand" som skonar nästan alla träden, som växer med gröna kådarika barr, men totalt förintar alla husen?

Militära energivapen.


Anmäl
2018-11-28 09:38 #13 av: Magi-cat

#12 Jag vet inte vilken sorts träd som är vanligast i de drabbade områdena i Kalifornien, men om du tittar även på bilder från de stora bränderna i Sverige är det vanligt att träden står kvar, om än lite brända.
Björk har jag för mig stoppar bra för bränder, varför man från skogsvårdshåll vill införa mer odling av blandskog. 
Gran brinner lättare än tall, t.ex.

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-11-28 10:01 #14 av: Huygens

Men alltså...

Granträden står väl inte kvar med oskadade grenar fyllda med gröna barr efter en svensk skogsbrand?

Om du klickar på länkarna i #12 och sedan högerklickar "view image" så att du ser bilden i största möjliga format, ser du att träden är helt oskadade. Utbrända hus är insprängda i den oskadade gran(?)skogen.

T ex denna bildlänk från Old Town Plaza, Paradise (ABC NET), se på dom grå rektanglarna till höger i skogsområdet, det är utbrända husrester omgivna av tät barrskog som är helt oskadad.

Visst, det finns också lite bruna eller mörka träd, kanske lövskog som håller på att tappa bladen. Men du ser inga svartbrända träd.


Anmäl
2018-11-29 00:53 #15 av: Huygens

Butte County där Paradise ligger, har gjort en högupplöst fotokarta där man kan klicka på varje brandhärd och sedan i 3D förflytta sej i lokalterrängen från luften på ca 50 m höjd. Förstora kartan något och klicka sedan på dom röda prickarna som har siffran "360". Du kommer mycket fort att förstå vad jag menar.

Karta: https://buttecountyrecovers.org/maps (fliken: 360 Images)

Analys och några bilder visade från kartan för den som ej orkar klicka på kartan själv. (YT/aplanetruth, 2018-11-26, 12 min)

Alla träd har i stort sett överlevt branden, med oskadade grenar, rikligt med barr och grönt på grenarna. Nästan alla husen är totalförintade till 5 cm tjocka gråvita asklager på marken.


Lägg märke till hur tätt den oskadade skogen står intill dom förintade husen.

Hur är detta möjligt?

Energivapen.


(Bilden, slumpmässig skärmdump från godtyckligt plats i länken ovan, är public domain, då det är flera USA-myndighet som publicerat bilden, Butte County, Bureau of Land Management, NASA, ESRI m fl.)


Anmäl
2018-12-02 12:31 #16 av: Magi-cat

Skogsbrand. Träd brinner.

https://www.aftonbladet.se/tv/a/272911

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-12-02 16:05 #17 av: Huygens

#16 Jag tror du får titta igen.

Dock, innan vi fortsätter, håller jag med om att träd brinner i en skogsbrand. Men det är inte vad du ser på ditt videoklipp, som jag har lite svårt att ladda från Aftonbladet. Kan du bekräfta om jag hittat motsvarande videoklipp på yt: (YT/KTVU, 2018-11-29, 4 min)


Folk i Kalifornien rapporterar att deras hus exploderar i eld på lite mindre än 30 sekunder. Husen är vanligen totalt övertända på mindre än 1 minut, troligen pga militära laser- eller energivapen, möjligen överslag i elnätet som får allt av metall att hettas upp till antändningspunkt för trä och plast eller för oss annan okänd antändningsmetod.

Skogsbränderna anläggs av CIA och skogsbränderna tillåts sedan krypa mot bebyggelse. Skogsbränderna används bara som syndabock, som förevändning för att motivera varför städerna i Kalifornien bränns ner.


Om du tittar på videoklippet med sjuksköterskorna, ser du väldigt få träd som brinner om några alls. Den mesta elden följer det kända mönstret med energivapen. Lägg märke till på videoklippet att mycket av elden håller sej i marknivå, sällan mer än 1 - 2 m över marken. Vad du ser är resultatet efter att energivapnen använts mot bostadshusen.

Visst, du har några intensiva lokala brandhärdar på olika håll i bakgrunden av videoklippet, men dom bränderna är hus som brinner. Inte träd.

Massvis med rapporter på nätet nämner att elden kommer långsamt i marken. Träden brinner nästan inte. Det är gräs eller löv som långsamt brinner. Sedan slår det ena vita rökmolnet upp efter det andra. Den vita röken kommer från hus som exploderar i plötsliga bränder utan förklaring. Lägg även märke till det heta området i diket som löper parallellt med vägen i videoklippet. Kan det vara nedgrävda elkablar som hettats upp av energivapnen och vi ser glöden i diket?


Om brandkåren förberett sej i förväg och sprutat vatten 50 m framför husen på den torra marken, skulle elden från gräsbränderna dö ut innan den når husen. Lägg märke till hur frånvarande brandpersonal är och om sådan finns gör dom sällan något kreativt för att stoppa skogsbranden. Ofta står dom bara och sprutar lite vatten på ett hus som redan är halvt nedbränt.

Visst, träd brinner i en skogsbrand, men det är inte riktigt vad du ser i videoklippet. du ser lokala intensiva brandhärdar som är 15 -  20 m tvärs över. Dessa intensiva brandhärdar är hus som brinner pga antändning från energivapen, inte träd.

Många brandhärdar är som små rätblock, husformade.


Jag ska bara ge en kort referens till ett längre videoklipp där en äldre man åker genom den utbrända staden Paradise. Du ser massor med orörd skog eller lätt svedd skog och påfallande oskadad busk- och markvegetation. Visst, det finns brända områden på marken också, men det är resultat av husbränderna. Jag börjar vid 7:30, hela klippet är betydligt längre, men det räcker att du tittar fram till 8:24 då den gamle mannen nämner att det är konstigt att bostadshusen brann ner, men "the wood shacks" i det lättantändliga och uttorkade buskaget klarade "skogsbranden" oklanderligt.

"the wood shacks" = träskjulen

(YT/LotusGuide vid 7:30, 2018-11-25, 24 min)

Det rör sej alltså om ännu några av dessa träskjul som står 2 - 3 m från bostadshus som jämnats till 5 cm asklager på marken av "skogsbranden". Men träskjulen som står insprängda i busk- och markvegetationen har klarat "skogsbranden" helt oklanderligt.

Träskjulen i det fnösketorra buskaget är inte ens svedda. Träväggarna på träskjulen är i oklanderligt skick av "skogsbranden".

Förklara det.

Förklara hur alla dessa träd som du ser bilen åka förbi, har klarat sej oskadade från "skogsbranden", medan husen har atombombsförintats av elden. Hur klarar sej alla dessa små träskjul, medan dom stora bostadshusen intill jämnas med marken av "skogsbranden".

Energivapen.


Titta verkligen på den minuten av LotusGuide-videoklippet och låt det sjunka in.

Varför klarar sej förtorkade träskjul i "skogsbranden"?

Titta ordentligt.

Verkligen.


Ifrågasätt.

Lyd inte bara myndigheternas uppmaning att enbart tänka deras tankar.

Tänk själv. Du har bevismaterialet framför dina ögon. Två små oklanderliga träskjul och så ser dessa träskjul ut överallt i dessa bränder dom sista åren. Oskadade träskjul nära intill rader av totalt nedbrända bostadshus.


Anmäl
2018-12-02 17:39 #18 av: Huygens

Låt mej vara lite övertydlig.

På bilden nedan syns 3 - 5 skjul. Dom två röda träskjulen med vita yttre taksparrar (takknutar?) nämnde jag i #17. Lägg märke tilll den rikliga skogs- och buskvegetationen runt omkring träskjulen.

I förgrunden syns grannens bostadshus totalt nedbränt. Atombombsförintat av "skogsbranden" i Paradise. Notera det korta avståndet mellan det nedbrända bostadshuset och dom oskadade träskjulen. Skogen har dessutom klarat "skogsbranden" utmärkt.

Notera att det vita skjulet till vänster ej har svetts och ej har sotats av "skogsbranden". Notera hur oskadade dom två röda träskjulen till höger är. Inte ens dom vita taksparrarna är sotade eller ens svedda av den rasande "skogsbranden".

Bostadshuset är totalförintat av "skogsbranden". Lika illa har det gått för dom utbrända bilarna av metall. Ris, snår och buskage har skonats av "skogsbranden".

Notera även den blå plastsoptunnan intill det ena röda träskjulet. Lättbrinnande blå plast som klarat "skogsbranden" utmärkt.


(Bilden är en skärmdump från ett längre videoklipp av LotusGuide, återfinns här: (YT/LotusGuide vid 8:36, 2018-11-25, 24 min). Videon har troligen ordinär copyright och jag hävdar "fair use" för skärmdumpen, då jag behöver bevisa en ståndpunkt. Videoklippet är f ö allmänt tillgängligt på yt.)


Anmäl
2018-12-06 17:45 #19 av: Huygens

Ett väldigt kort videoklipp som i dagsljus visar 10-tals bilar som bränts ut av DEW ( directed energy weapon ) efter "skogsbranden" i Paradise, Kalifornien. Skogen har klart "skogsbranden" fin-fint. Grenar, löv, barr, ris, snår och buskage - växtligheten har klarat "skogsbranden" utan särskilt mycket påverkan. Bostadshusen är totalförintade.

Bilarna står till största delen totalt sönderbrända på vägen, några bilar ser ut att ha kört ut i terrängen. Vad som hänt med personerna i bilarna är okänt.

Lägg märke till det vita träskjulet, som klarat "skogsbranden".

(YT/American Intelligence Media, 2018-11-17, 2 min)


Det är klart, om du bara väljer att titta på lydmedia och tänka tankar som traditionell media säger åt dej att tänka, ser du inget. Ska du få reda på något som makthavarna inte vill att du ska veta, måste du undersöka saken själv.


Anmäl
2018-12-06 17:50 #20 av: wildfire

Som att vara på plats Skämtar jämmer och elände Cool ta en riktig titt Glad


Anmäl
2018-12-16 17:29 #21 av: wildfire

Ibland vill jag inte erkänna att du har rätt Huygens vem vill det ? ingen av oss och det blir lätt att flamsa bort men jag måste säga att fasen alltså du har rätt i mycket  och det här sitter långt inne för mig att skriva  i öppet forum jag föredrar dom dolda men ärligt du har rätt i mycket.

Så nu är det sagt och jag behövde få säga det men förstå också att vi alla vill förneka mycket för att göra det enklare för oss Glad såna är vi av naturen men nä vet du ,du har rätt i så mycket som du skriver.


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.